Litteratur om och på orsamål


Litteratur om och på orsamål 

Orsaord- en orsamålsordbok, utökad och omarbetad 2013. Karin Ohlsén och Eva Olander.

C. E. Sernander, v. pastor, har en ordlista med orsamålsord i Dalarnes Fornminnesförenings årsskrift 1867

Johannes Boëthius: ”Sägner mm från Orsa”. Dalarnas fornminnesförening 1914.

”Orsamålet i Dalarna, Ljudlära” Akademisk avhandling av Johannes Boëthius 1918

”Orsamålet och Dalrunorna” av Johannes Boëthius med bearbetning av Stig Björklund.
I ”Orsa, En sockenbeskrivning”, utgiven av Orsa jordägande socknemän, del III sid 615 – 638, Utgiven 1957

C G Färje m. fl: ”Floran i Orsa”. Utgiven 1973 av Orsa socken. Dialektala växtnamn finns.

”E wa jen göngg“. Berättelser från seklets början.
Uppsatser och dikter i olika ämnen, med svensk översättning. Utgiven 1980 av Ossmolslag.

”Momos måssä” och ”Mer um måssån” Sagoböcker för barn.
Ursprungligen skrivna av Rut Puck Olsson på älvdalska, men översatta till orsamål. 1988, 1993

Jemt Hans Jonsson: ”Måj embigd” Dikter på orsamål.

Jemt Hans Jonsson: ”Bibelwörd o ossmol” Bibeltexter på orsamål. 1966

Ernst Grandell: ”Gosär åv Ensta” Dikter på orsamål. 1973

Karin Linnerborn: ”Söne wart e” Dikter på orsamål. 1984

”Ossfok sö sjungged ö glämed” Visor och berättelser av en rad författare, utgiven av Per Lindvall 1976

Orsa Skoltidning har haft en hel del orsamålsinslag, fram till nedläggningen 1985.

”Dö Tomtkalln wart sinnt” Barnbok av Bitte Nohrin Jernberg 2003

 

Åter till Orsamålet

Förening:

Orsa-Skattunge Hembygdsförening

Skapad av: Orsa-Skattunge Hembygdsförening (2018-11-28 14:09:46) Kontakta föreningen
Ändrad av: Orsa-Skattunge Hembygdsförening (2020-09-22 13:20:50) Kontakta föreningen