Ossmolslag


År 1961 på hösten, startade dialektgruppen Ossmolslag.

Gruppen är en sektion av Orsa Skattunge hembygdsförening. Medlemsantalet var från början c:a 30. Vanligtvis hölls träffarna i slöjdstugan men även i hemmen och vid ett par tillfällen i bystugan i Skattungbyn. Protokollen har även de förts på orsamål lite oregelbundet från början men de senaste åren har protokollföringen varit regelbunden.

Kunskaper meddelades i grammatik, och de medlemmar som kunde klara språktermerna började skriva orsamålsord på små lappar.Det var substantiv, ental och flertal, med förekommande genus, det var verb med alla böjningar och adjektiv. En del av lapparna sändes till dialektarkivet i Uppsala-de övriga har Ossmolslag arkiverat.

Det har skrivits uppsatser på orsamål-om upplevelser och händelser under flydda tider. En del av dessa uppsatser finns i en bok som laget gav ut i slutet av 70-talet.Men det finns uppsatser som skulle räcka till fler utgåvor. Vissa har ägnat mycken tid till bandinspelningar hos äldre människor, och därför finns mycken värdefull orsa historia bevarad. Även örter och växter med deras användning finns upptecknade med namn på orsamål.

Vid några tillfällen har Ossmolslag haft besök av studiegrupper som fått lyssna till äkta orsamål. Docent Stig Björklund har också hälsat på vid flera tillfällen, besök av pressen har förekommit.

Förslag uppkom att man skulle följa upp gammal orsakultur på vissa områden. Det har varit fråga om gamla bomärken, vattentäkter och källor, hantverkare (skomakare och snickare), kända byspelmän.Man har fått berätta var de gammla mjölkpallarna har funnits och hur det har anlagts gärdesgårdar på olika sätt. Det har frågats efter "tiondehärbren" och efter örter och växter som man aldrig träffar på numera. Man har visat upp antika prylar som letats fram ur gamla gömmor och deras användning har diskuterats.

Ossmolsträffarna har alltid varit roliga och intressanta, och ett viktigt attribut har varit kaffe med dopp, de har fungerat som knytkalas. Någon gång har man försökt uppliva gammal matkultur, det har bakats "järnbröd" ock kokats "klabba".

 

 

 

Editerad av: Sara Buster (2020-02-12 10:51:24)