Orsadräkten

Orsadräkten hör till de ålderdomligaste svenska folkdräkter som bevarats. Det
var Karl Erik Forsslund som var den första att klarlägga dräktskicket under
1910-talet då han gjorde sina betydande materialsamlingar.

Näsnissa Olof Samuelsson i Oljonsbyn tog senare metodiskt upp arbetet och
skrev en dräktalmanacka. Innan detta hade även både Linné och Hulphers gjort
noteringar om dräktskicket i Orsa vid sina Dalaresor.

Klicka på länkarna till vänster för att läsa om kvinnodräkten och mansdräkten från Orsa med exempel på dess nuvarande utseende och användning.

Beskrivningen är hämtad ur ”Orsadräkten” som gavs ut av Orsa Skattunge
Hembygdsförening i slutet av 1970-talet med Greta Jakobsson som
författare och Kaisa Bäcklund som illustratör.

Dräktskicket har naturligtvis ändrats över tiden och det finns många
varianter av dräkten.

Orsamål användes vid plaggens benämning och utsmyckning.