Orsa Folkdanslag

Var när och hur började att dansa folkdans i Orsa? Det ”första” danslaget hade IOGT-logen som fadder.

1923 fanns en hel del ungdommar inom IOGT och SGU i Orsa som ville lära sig något mer utöver de vanliga folklekarna. Ungdomarna fick mycken hjälp i sina dansövningar av Per och Mejt Ståbi.Allt eftersom kunnigheten blev större ville man lära sig mer och gick då över till ren folkdans. Ledare för detta danslag åtminstone på slutet, var Henning Broberg. Åren gick och så småningom började det bli svårt att samla tillräckligt med ungdomar enbart inom de egna leden.

Det ”andra” danslaget stod under hembygdsföreningens beskydd. Omkring 1928-1929 ansåg medlemmarna att danslaget måste vara mer fristående för rekryteringens skull. De vände sig då till Orsa Skattunge Hembygdsförening.Danslaget var fristående så tillvida att man hade en egen kassa men ingen särskild styrelse eller förening. Ledare blev givetvis Henning Broberg. Danslaget var mycket livaktigt under dessa år och hade en massa uppvisningar både i den egna socknen och utanför dess gränser. 1939 kom kriget med därtillhörande inkallelser och därmed tog det slut med Orsas ”andra” danslag.

Det ”tredje” danslaget, det nuvarande, såg dagens ljus åtta år senare 1947.
Garpenbergs folkdanslag med Dalarnas hembygdsrings ordförande som ledare hade en
dans uppvisning på Skeer(folkparken) i december 1946 och denna uppvisning gav
några ungdomar impulsen till att bilda ett nytt danslag i Orsa. Många av dem var
”pionjärer” från det tidigare danslaget. Henning Broberg var initiativtagare
till den förening som bildades 1947 och fick namnet Orsa folkdansgille. Därmed
började en ny glansperiod för folkdansen i Orsa. Orsalaget var då det enda
danslaget i övre Dalarna, varför uppvisningarna blev många. Efter den första
uppvisningen midsommaren 1947 följde fler slag i slag inom socknen men även i
övriga landet senare också utrikes. När danslaget 1957 kunnde se tillbaka på en
10-årig verksamhet, hade 132 framträdanden gjorts.

1967 firades 20 års jubileum i slöjdstugan på hembygdsgården. 1974 var det premiär för nygammalt på Skeer det var dans kvällar.1976 var det drag på dessa 400-450 betalande per danskväll, detta finnansierade halva Amerikaresan 1978.

1975 var medlemmar ur laget med vid en filminspelning ”Prästrocken”.Dels vid Orsasjön med kyrkbåtsrodd och dels i Skräddar Djurberga fäbod. 50 års Jubeléum hölls den 12 April 1997 på hembygdsgården.

Höjdpunkter i det nuvarande danslagets historia:

-Turnén till Danmark 1951

-Den intenationella folkdans festivalen i Perugia Italien 1952

-Turnén till Tyskland 1959

-1963 Var Orsadansare representerade vid en dansfestival i Dijon Frankrike.

-1964 Medverkade man vid invigningen av ”kopparleden” i Röros Norge.

-1965 Skansen samt Grunforsen(Norge).

-1968 medverkade Orsalaget i Norsk TV i Lillehammer.

-1969 dansfestival i Kausby Finland.

-1976 var det Europaturné med Schweiz och Österrike som höjdpunkter.

-Amerika 1978

-1984 under en omtyckt Europaresa gjordes framträdanden i Lugano och St.Marcusplatsen i Venedig.

-Juli 1985 reste man till Finland och deltog i festivalen ”Nordlek” i Åbo.

-1987 Litauen och dess huvudstad Vilnius.

-Amerika Maj 1990.