Styrelse och kommittéer

Styrelse:

 • Ordförande: Sara Buster
 • Vice ordförande: Eva Hårdén
 • Kassör: Nicke Göthe
 • Sekreterare: Erik Hjelte
 • Ledamöter: Tomas Sjööns, Per Ax, Kurt Rågstad, Bo Conradson (Orsa kommuns representant), Christina Bengts (Jordägarnämndens representant)
 • Ersättare: Kerstin Clasén-Franzon, Anders Jemt, Elsbeth Wikström, Ove Hanser, Erik Sundin, Elsmari Laggar-Bärjegård (Jordägarnämndens representant)

Föreningens underavdelningar/kommittéer:

 • Slöjdlaget: Birgitta Stehagen-Laggar
 • Spelmanslaget: Stig Nilsson, Nicke Göthe
 • Orsamålslaget, Ossmolslag: Karin Ohlsén, Sigurd Mårsén, Spiris Kerstin Eriksdotter
 • Slipstensgruppen: Leif Berg, Ulla Elings, Per Olof Tillman, Kalle Wittesjö, Anita Ågren
 • Kulerskorna i Orsa: Inger Kärnekull Jakobsson, Maja Ohlsén
 • Kurbits: Birgitta Andersson, Marianne Leek
 • Festkommittén: Eva Hårdén, Birgitta Jemt, Mona Carlsson, Elsmari Laggar-Bärjegård, Carina Conradson
 • Byggnadskommittén: Anders Jemt, Leif Berg, Sven-Erik Hansson, Göran Hårdén
 • Dräktkommittén: Kristina Westerhagen, Eva Hårdén
 • Skogskommittén: Mikael Thalin, Anders Jemt, Sven-Erik Hansson, Erik Sundin.