Sjätte årgången av årsskriften

Gubben och gumman eller Kall’n ö kelindji. Egentligen är det samma namn som förut. Det är bara översatt till svenska, som ju är det språk som vi i Orsa och i Hembygdsföreningen oftast talar. Eftersom årsskriften genomgående är på svenska (med vissa inslag av orsamål) tyckte vi att namnet Kall’n ö kelindji kunde vara missvisande.

 

(Namnet syftar fortfarande på föreningens logotyp, skapad av Anders Svahn, som föreställer jänn osskall och je osskelingg. När vi pratar svenska kallar vi dem för ”gubben och gumman”.)

Ur innehållet i denna årgång:

  •  Erik Timander
  •  En Orsakvinnas levnadssaga
  • Olle Löthman – fornminnesinventerare med unik kompetens
  • Vd en gammal vägg på ett stall kan berätta

och mycket mer

Gubben och gumman/Kall’n ö kelindji säljs i samband med midsommarfirandet på midsommardagen. Därefter kommer den att säljas på Orsa kulturhus och i Skattunge Handel. Den kan även köpas direkt av Hembygdsföreningen: ring 401 04.