Orsa Slöjdlag

Vår verksamhet det kommande halvåret:

Eller ladda ner programmet här: Kurser hösten 2017

OBS! Kursen i kurbitsmålning är fulltecknad!

Se även hemsidan hos Hemslöjdsförbundet.

Orsa Slöjdlag bildades som en egen förening 1996 men verksamheten har funnits längre än så, som en del av Orsa Skattunge Hembygdsförening. Föreningen har en vävstuga på Orsa Hembygdsgård, där även de flesta av övriga kurser hålls. Knyppling, kurbitsmålning, hårdslöjd, smide, slipstenshuggning och vävning är kurser som regelbundet hålls för att föra kunskapen vidare i Orsas dräktskick och speciella slöjdtekniker. Kurser och aktiviteter sker i samverkan med Orsa Skattunge Hembygdsförening och Studiefrämjandet.

På vävstugan får du kunnig handledning och den är öppen från september till maj på måndagar kl. 11.00 till 16.00 och onsdagar kl. 18.00 till 21.00.

Kontakta oss gärna om du är intresserad av att delta i vår verksamhet!

Historia:

1901 deltog Orsa i en stor utställning i Gävle med slöjd. Ett av utställningshusen finns idag på hembygdsgården. Den flyttades till hembygdsgården 1975, kallas idag för Dräktstugan och används för förvaring av textilier.

Vid hembygdsföreningens bildande 1910 behandlades frågan hur verksamheten skulle bedrivas. Här kom slöjden in i bilden. Styrelsen skulle arbeta för så stor tillslutning till föreningen som möjligt. Slöjden bidrog med att växtfärgning och vävkurser borde anordnas, att en modell och mönstersamling måtte ihopsamlas samt att medel till uppförande av en s.k minnesgård skulle anskaffas, en utställning av hemslöjdsalster skulle anordnas.

En lokal slöjdutställning hölls sommaren 1910.

Ombud tillsattes i socknens alla byar, ”vilka skulle äga att för föreningens räkning insamla föremål av vävnads-, trä- och smidesslöjd lämpliga att införlivas med förenämnda utställning och modellsamling”.

År 1926 blev Klockar Hans Persson och hans hustru Klockar Anna vaktmästare på hembygdsgården. Klockar Anna Persson kom att bli den som drev på slöjden och såg till att slöjdtraditionen fortsatte.

Slöjdföreningen bildades 20 November 1938 med 22 andelstecknare. Slöjdföreningen blev kortvarig, kristid uppstod vid krigsåren, och slöjdföreningen fick svårt att få tag på material. Klockar Anna Persson fortsatte sin strävan. 1946 lades slöjdföreningen ner.

1956 fick Klockar Anna en rynkplisseringsmaskin från FM Mattsson i Mora, som sen skänktes till OSHF (Orsa Skattunge Hembygdsförening).

I maj 1972 skickas en skrivelse till OSHF, om att få bilda en arbetsgrupp för slöjd.

15 November 1972 bildas en slöjdkommitté.

31 Januari 1973 bildas Orsa slöjdlag. Slöjdlaget bestod av två grupper: hårdslöjd och mjukslöjd.

Ingrid Osvald-Jacobsson, en av de stora kvinnorna i svensk hemslöjd hade 1 1/2 år senare förhoppningar om att Orsa slöjdlag skulle ombildas till Orsa hemslöjdsförening och gå upp i riksförbundet. Detta blev ej av.

Sommaren 1974 hölls de första ”slöjddagarna”. Ett femtiotal medverkande ställde upp med slöjd i alla former.

1981 invigdes nya vävstugan i slöjdstugans källare, med plats för ca 10 vävstolar.

Jakten på att ha en lokal har pågått under lång tid. I början på 90-talet löstes detta genom att man fick tillgång till Kyrkbyskolans slöjdsal och vissa ”maskiner”. Men det viktigaste är ändå att det är ett hantverk: ”jobba med handverktyg med lite maskinhjälp”.

Orsa slöjdlag ansvarar för visning av hembygdsgårdens samlingar. Till detta erhålls bidrag från kulturnämnden.