Blissingastugan


Drängen Per Jönsson (1779-1854) kom från Blistorp i Näsums socken, till Gylsboda 1802 som dräng. På en utmark under Gylsbodagården, vid södra spetsen av Fåknasjön, fick han 1808 ta upp ett torp.Per Jönsson kallade sitt torp Blistorp, men i folkmun blev det Blissingatorpet. Även Per och hans ättlingar fick Bliss-namnet. Oklarhet tycks råda, om det var Per eller sonen Jöns som blev den förste vapensmeden i Gylsboda. Klart är, att bössor tillverkats i torpet under lång tid.
Sonen Jöns Persson (1813-1898) gifte sig 1843 och övertog torpet. Ryggåsstugan fick sitt nuvarande utseende 1855, efter en omfattande ombyggnad. Ursprungligen fanns även en ladugård, som revs på 1950-talet. Rester av grunden finns kvar, liksom rester av smedjan. Jordkällaren har restaurerats och är i gott skick.
Jöns fick en dotter och sju söner. Två av sönerna, Olof och Bengt, fortsatte hantverket. Dock inte i Blissingastugan. Olof bosatte sig i Esseboda. Bengt bosatte sig först i Skyttatorp, men flyttade sedan till Gisslaboda. Efter faderns död 1898, bodde dottern Bengta kvar på torpet till sin död 1913.
Torpet övertogs 1914 av Nils Persson, Vinke-Nessen, (1869-1940), som flyttade in med sin hustru och sin mor. Vid auktionen 1941 efter hans död, ropade dåvarande ordföranden i hembygdsföreningen, Olof Jönsson, in stugan för 50 kr och skänkte den till föreningen.
Sedan dess har föreningen hållit stugan i gott skick. Den är idag ett fint exempel på ett torparhem. Några bössor eller verktyg finns inte kvar i stugan.
I Bygdegården, Ö. Flyboda, visas verktygen från Olofs smedja i Esseboda. Västra Göinge Hembygdsförening i Hässleholm köpte August Jönssons (son till Bengt Jönsson) verktyg och arbetsbänk. De visas i museet i Hässleholm.

Läs mer här om torpet och Blissingarna.

Öppet enligt överenskommelse.
Lars Svensson, 0479-501 52

Adress:
Vägvisning lämnas vid överenskommelse om visning.

Övrigt:
Smal grusväg till parkering i fickor.
Skogsstig 175 meter genom skogen. Skylt där stigen börjar.

 

Blissingastugan


Förening:

Örkeneds Hembygdsförening

Skapad av: Daniel Andersson (2024-04-06 13:51:47) Kontakta föreningen
Ändrad av: Daniel Andersson (2024-04-07 00:03:40) Kontakta föreningen
Förening:

Örkeneds Hembygdsförening

Skapad av: (2013-07-30 16:48:16) Kontakta föreningen
Ändrad av: Örkeneds Hembygdsförening (2024-04-06 14:21:03) Kontakta föreningen