Skinnemyra kvarn


Nils August Svensson i Skinnemyra, var en mångsidigt kunnig man. Efter önskemål och påtryckningar byggde han Skinnemyra kvarn 1917. I Skinnemyra ville man mala på hemmaplan.
ImageHan dämde upp, så han fick en damm i en liten mosse ovanför kvarnen. Vid dämmet, där fallhöjden är fyra meter, placerade han vattenhjulet. Det är ett överfallshjul, som fick vattnet ovan ifrån och roterade i vattnets riktning.
Som på många andra ställen, kombinerades mjölkvarnen med ett litet sågverk. Han byggde även en hyvel för takstickor, som kunde utnyttja vattenkraften.
För att förse gården med elektriskt ljus, monterades en generator in 1924. Den kunde driva 25 glödlampor. Hela kvarnen och sågverket tillverkade han helt och hållet själv.
Hela kvarnen brann ned 1952. Vattentillgången hade varit dålig, så en bilmotor hade monterats in som kraftkälla. Det var den som var orsaken till branden.
Efter branden ville han inte fortsätta med kvarnen. Men grannarna övertalade honom och hjälpte till med virket. Som tur i oturen hade inte vattenhjulen tagit någon skada. Så han fick bygga upp sin kvarn en andra gång. Den var sedan i drift fram till 1976–1977.
Hela anläggningen skänktes till hembygdsföreningen 1981 av markägaren Lars Svantesson.
Under stormen Gudrun 2005 blev kvarnen svårt skadad av fallande träd. Men kvarnen kunde återigen sättas i stånd med hjälp av frivilliga krafter.

Öppet enligt överenskommelse:
Barbro Tegberg Hansson, 073-411 71 08
 

Förening:

Örkeneds Hembygdsförening

Skapad av: Sven Hellgren (2018-11-06 15:38:30) Kontakta föreningen
Ändrad av: Sven Hellgren (2020-01-09 17:02:33) Kontakta föreningen