Årsmötet i Bygdegården den 2 april

Femtiotalet deltagare kom till föreningens årsmöte, som hölls i Bygdegården på söndagseftermiddagen.
Sven Hellgren klubbade med van hand igenom de olika punkterna på dagordningen. Nya stadgar godkändes i en omarbetad och tidsenligare form. De gamla är från föreningens bildande 1939. För att antas ska de nya stadgarna godkännas på nästa årsmöte.
För första gången på många år valdes det en ordförande i föreningen. Bertil Nilsson, Ö. Flyboda, kommer att hålla i styrelseklubban.
Två ledamöter, May-Britt Karlsson och PerOve Fransson avtackades, samt Annette Myrberg och Lars Svensson Grimmer välkomnades till styrelsen.
Sommarens och höstens program presenterades innan kaffet serverades.
Underhållningen med Ann-Kristin Elgan, Vissefjärda Teatergrupp, blev ett trevligt avslut på årsmötet. Många skrattsalvor utlöstes och ett inslag med mötesdeltagarnas medverkan var mycket lyckat. Ett trevligt årsmöte.
/Tore