Bli medlem

Som medlem stödjer du vår förenings verksamhet och bygdens kulturarv. Du får även föreningens läsvärda årsskrift.  Idag är vi 644 medlemmar, men vi behöver bli många fler. Välkommen som medlem!

Årsmedlemskap:
Enskild medlem 150 kr, familj 200 kr.
Betala till bankgiro 5269-6648 eller
plusgiro 12 89 91-7.

GLÖM INTE NAMN OCH ADRESS!