Historik

Den 10 maj 1939 hölls konstituerande sammanträde i kommunalsalen. Enhälligt beslöt man bilda Örkeneds Hembygdsförening. Medlemsavgiften bestämdes till 1 kr, 50 kr för ständig medlem.
Ett nytt världskrig stod för dörren med ransoneringar och osäkerhet om framtiden. Första åtgärden blev, trots krigsmullret, att för 102 kr förvärva det Hagmanska soldattorpet på Rodabacken i Tommaboda.
I juni 1941 införlivades Blissingastugan i Gisslaboda. Ordföranden Olof Jönsson hade ropat in den på auktion för 50 kr och skänkte den till föreningen. Blissingarna är fortfarande välkända för sitt bössesmide, vars minne och gärning på detta sätt blev bevarat till eftervärlden.
1944 förvärvade föreningen Hurtigs ladugård i Skinnemyra. Troligen är den från slutet av 1700-talet. Den forslades i nedplockat skick till Bygdegården och sattes upp några hundra meter väster om Bygdegården.
Sommaren samma år hölls en gemensam fest med JUF-föreningen, som tidigare köpt den gamla prästgården i Ö. Flyboda. Det blev en positiv kontakt. Hembygdsföreningen fick nu disponera några rum på ovanvåningen för sitt museum.
För 15.000 kr kunde ladugårdsbyggnaderna vid Bygdegården förvärvas 1979. Efter upprustning kunde lokalerna användas som hembygdsmuseum för många av de större och mindre föremål föreningen samlat genom åren.
Den största donationen hittills fick föreningen 1981. Då donerade Emma Renud hela sitt småbrukarhem Möllehem i Björkhult till föreningen. Förutom hela fastigheten ingick 100.000 kr i donationen. Summan skulle användas till underhåll och uppvärmning.
Samma år skänktes sågkvarnen i Skinnemyra till föreningen. Ett omfattande arbete vidtog för att sätta kvarnen i stånd. Den har sedan varit igång vid ett flertal tillfällen.
1981 utkom även föreningens årsskrift i det format den haft sedan dess. Genom åren har den utvecklats, men hela tiden speglat arvet från förr.
Kung Carl XVI Gustaf besökte Bygdegården under sin eriksgata 1983. Året därpå kunde föreningen köpa tomten till Korgfabriken, som året innan skänkts av Olof Bengtssons dödsbo. Detta med hjälp av anslag ur kung Gustav VI Adolfs fond för kultur. Föreningen kunde nu inrätta ett museum över korgtillverkningen, som varit så betydelsefull för bygden. Fabriken blev förklarad som byggnadsminne 2009.
Föreningen fick 1994 ta emot ytterligare en förnämlig gåva, Slättatorpet. I donationen ingick 100.000 kr till renovering och ytterligare 100.000 kr till fortsatt underhåll. Det hade bebotts av den självlärde djurläkaren Johan Persson, ”Besa-Joan”. Ytterligare en legendarisk persons egendom hade införlivats med föreningens samlingar.
Av fotograf Nelsons glasplåtar, som skänkts tidigare till föreningen, började Fotoklubben Fix 1984 göra kopior. Varje år har sedan 100 ”nya” bilder visats i Bygdegården varje sommar.
En av bygdens största spelemän, Edvin Stjärnkvist, avled 1995. Till minne av honom har det sedan 1996 arrangerats en spelmansdag varje år.
Ett samarbete med skolan startade 1999. Eleverna får under en dag göra en tidsresa och pröva på hur det var att leva för 100 år sedan.
En ny scen byggdes 2011 som en veranda på baksidan av Bygdegården.
Förutom samlingarna, alla byggnader och anläggningar, har föreningen en omfattande verksamhet med firande av midsommar, spelmansdag och många andra aktiviteter under sommarhalvåret.
Föreningen är numera en av de största i Örkened, med sina nästan 700 medlemmar.