Gårdar och torp i Örkened


Gårds- och torpinventeringen i Örkened.

Inventeringen omfattar 1.011 fastigheter, varav 470 är ruiner. Den är sammanställd i häften, ett för var och en av de 67 byarna. Häftena omfattar mellan 10 och 103 sidor. A4-format. Priser nedan.

Beställ genom Jan Rosén, 0479-209 51.
Bankgiro 5269-6648  Plusgiro 12 89 91-7.

Prislista:  (porto tillkommer)

Applahult,  37 sidor,  200:-
Björkhult,  36 sidor,  200:-
Björstorp,  12 sidor,  150:-
Bosakulla,  28 sidor,  200:-
Böglarehult,  59 sidor,  250:-
Lilla Bökön,  18 sidor,  150:-
Bökön Stora,  42 sidor,  200:-
Duvhult S,  38 sidor,  200:-
Duvhult N,  30 sidor,  200:-
Edema,  69 sidor,  250:-
Ekeshult,  22 sidor,  150:-
Ekhult,  42 sidor,  200:-
Ekön,  15 sidor,  150:-
Esseboda S,  33 sidor,  200:-
Esseboda N,  18 sidor,  150:-
Flyboda V,  60 sidor,  250:-
Flyboda Ö,  66 sidor,  250:-
Frostentorp,  17 sidor,  150:-
Fröatorp,  21 sidor,  150:-
Gisslaboda,  88 sidor,  300:-
Graveboda,  37 sidor,  200:-
Grimsboda,  28 sidor,  200:-
Gylsboda,  27 sidor,  150:-
Gylleboda,  4 sidor,  150:-
Hunshult,  93 sidor,  300:-
Nedraryd,  19 sidor,  150:-
Havhult N,  17 sidor,  150:-
Havhult S,  31 sidor,  200:-
Hägghult,  52 sidor,  250:-
Hässlehult,  5 sidor,  150:-
Hövidstorp,  10 sidor,  150:-
Jonstorp,  16 sidor,  150:-
Komålen,  23 sidor,  150:-
Kruseboda,  30 sidor,  200:-
Kungsgården,  44 sidor,  200:-
Kvarnatorp,  13 sidor,  150:-
Kärraboda,  26 sidor,  200:-
Kätteboda,  46 sidor,  200:
Lönsboda ,  74 sidor,  250:-
Nybygden,  20 sidor,  150:-
Nyteboda St.,  25 sidor,  150:-
Olastorp,  23 sidor,  150:-
Rumpeboda,  28 sidor,  200:-
Rågeboda S,  59 sidor,  250:-
Rävatorp,  18 sidor,  150:-
Rönneboda,  33 sidor,  200:-
Santatorp,  17 sidor,  150:-
Skinnemyra,  29 sidor,  200:-
Skyttatorp,  23 sidor,  150:-
Smålatorp,  15 sidor,  150:-
Strönhult,  84 sidor,  300:-
Svanshult,  22 sidor,  150:-
Tjuvön,  49 sidor,  200:-
Tommaboda,  69 sidor,  250:-
Tommahult,  29 sidor,  200:-
Tostaboda,  39 sidor,  200:-
Tostaholm,  10 sidor,  150:-
Tosthult,  104 sidor,  300:-
Traneboda,  49 sidor,  200:-
Tranetorp,  15 sidor,  150:-
Trulsatorp,  13 sidor,  150:-
Trånghyltan Lilla,  9 sidor,  150:-
Ubbeboda,  64 sidor,  250:-
Ulvshult,  73 sidor,  250:-
Vermanshult,  25 sidor,  150:-
Åbuen,  53 sidor,  200:-
Örnanäs,  17 sidor,  150:-
67 byar.