Soldattorpet på Rodabacken

Torpet kom troligen till före 1813, när byarna Tommaboda, Åbuen, Tjuvön, S. Havhult och Olastorp bildade rote nr 86. Det förmodas att torpet flyttades till ”Rodabacken” från annan plats i Tommaboda. Det knuttimrade torpet ligger på en höjd i. Det hade förstuga med spis och bakugn, samt stuga med härbärgshus.
Karabinjären Jöns Orre var den förste som var bosatt på torpet, innan knekten hade flyttat dit. Orre flyttade in omkring 1812.
Den förste knekten, Johan Henrich Hagman, kom till torpet 1818. Han lär ha haft en mycket vacker sångröst, som sedan ärvdes ned till barnbarnsbarnbarnet Siw Malmkvist. Johan var nämligen hennes mormors morfar.
Näste knekt kom 1840. Han hette Nils Svensson Hag. Något år senare begärde han att få heta Hägg istället för Hag, vilket beviljades. Under hans tid byggdes torpet ut med en ladugård. Ladugården revs senare. Hägg avled dagen före julafton 1861. (Enligt en skröna, var det hans gevär som blev upphovet till den omfattande korgtillverkningen i Örkened, men det är ju en helt annan historia.)
Jöns Johnsson Lönn kom som knekt till torpet 1862 med familj Han flyttade 1866 till Edema.
Änkan Elsa Svensdotter kom från Böglarehult redan 1865 och bosatte sig på torpet tillsammans med sin dotter Bengta, som kom dit från Lönsboda. De flyttade sedan till Gisslaboda 1867.
1867 kom Jöns Lönn tillbaka som rotesoldat. Han tjänstgjorde till 1873 då han flyttade till Hägghult. Han blev därmed den siste rotesoldaten på torpet.
Den f.d. dragonen Sven Borg flyttar in 1876, tillsammans med hustrun Kerstin. Borg dör 1887 och troligen kommer änkan Inger Niklasdotter och hennes dotter till torpet 1888, sedan hennes man dött året innan.
Arbetaren Jöns Nilsson kom till torpet med familj från Böglarehult 1891. Han blev kvar på torpet till 1900, då familjen flyttade vidare till Tommahult.
Stenarbetare Carl Johan Andersson flyttade till torpet från Gisslaboda 1901, med sin familj. Han och familjen blev de sista boende på torpet. Han avled 1938.
Vid auktionen året efter, ropade dåvarande ordföranden i den nybildade hembygdsföreningen, in soldattorpet för 102 kronor.
Sedan dess har torpet renoverats varsamt och hållits i stånd. Ett nytt tak lades 2014 på torpet, som då även rödfärgades.

Öppet enligt överenskommelse.
Dagny Svensson, 0479-208 89
Valter Andersson, 0479-208 98

Adress:
Vägvisning lämnas vid överenskommelse om visning.

Övrigt:
Parkering vid avtag mot Svarta Bergen. Gångväg i uppförslut cirka 200 meter genom skogen.