Möllehem


Möbelsnickaren Bengt Svensson Rènud kom till Björkhult 1882. Då hade han köpt allmänningen, där Björkhults kvarn tidigare legat. Det omfattade endast två tunnland. Året efter gifte han sig med Elin Håkansdotter. Han flyttade dit ett boningshus 1884 från Själlandstorp. Han kallade det nya hemmet för Möllehem, med tanke på kvarnen som legat där.
Bengt hade lärt sitt yrke hos möbelsnickare Dunér i Simrishamn. Sitt eget hantverkarnamn tog han genom att vända på Dunérs namn till Rènud.
I huset inrättade han, förutom bostaden, även sin snickarverkstad. Bengt och Elin fick elva barn. Häst hade de ingen. De klarade sig med ett par kor, några ungdjur, en gris och några höns.
Efter faderns död 1919, tog äldste sonen Teodor över Möllehem. Sonen Sven kom tillbaka från Amerika året efter. De båda bröderna, modern och dottern Emma skötte sedan gården. Modern avled 1940. Yngsta dottern Emma övertog gården 1966
Emma Renud donerade 1981 hela hemmanet till Örkeneds hembygdsförening. ”Det är min önskan att Möllehem skall bli ett minne över far och mor.” Hon dog ett år senare.
Nu är detta unika småbrukarhem bevarat i det skick det hade, när syskonen lämnade det. Allt är gjort av dem själva, möbler, redskap och verktyg. Även resultatet av hårt slit ser man överallt på gården, inte minst de vällagda stenmurarna. Emma avslutar sitt donationsbrev med orden: ”Det enda nöje vi haft har varit att svettas och kröka rygg”.

Öppet enligt överenskommelse.
Anna-Greta Persson, 0479-500 45
Åsa Ingemansson, 0479-201 73
Annelie Johansson, 072-231 78 23

Adress:
Vägvisning lämnas vid överenskommelse om visning.

Övrigt:
Parkering i närheten av gården.

Sven HellgrenFotograf: Sven Hellgren