Friluftsgudstjänsten i Möllehem den 10 juni

Trots varningar om regn tidigare i veckan, genomfördes gudstjänsten i fortsatt värmebölja och uppehållsväder. Deltagarna delade upp sig, efter om de föredrog svalkan inomhus, skuggan eller solen utomhus.
Komminister Dan Eckeskog svarade för gudstjänsten, medan Eskil Hovén och Camilla Gustavsson ledde psalmsången. De underhöll även med musik efter gudstjänsten.
Det kom 35 personer till gudstjänsten. Flera var säkert intresserade av att se det lilla småbrukarhemmet.
/SvenH

.