Årsmötet den 15 april i Bygdegården

Ordförande Bertil Nilsson hälsade 60-talet personer välkomna till bygdegården. Sven Hellgren valdes att leda förhandlingarna och snabbt och rutinerat genomfördes årsmötet. Två nya styrelseledamöter invaldes och hälsades välkomna att arbeta i föreningen: BarbroTegberg Hansson och Håkan Håkansson. Avgående Bo Johansson avtackades för mångårigt arbete och uppvaktades med blommor. Nya moderniserade stadgar antogs för andra gången och ersatte därmed 1939 års version.
Inger Augustsson redogjorde för programmet för det nya verksamhetsåret, som blir lika omfattande som vanligt och i år även med musik och spelmansdag i augusti, en efterlängtad programpunkt.
Klas Bertil Nilsson valdes med kraftiga applåder till föreningens hedersmedlem. En välförtjänt utmärkelse efter 50 år i styrelsen.
Ordförande tackade för det gångna året och deltagande på årsmötet och bjöd till kaffebordet.
Sven Hellgren berättade slutligen till bilder från Lönsboda i forna tider, om gamla hus som rivits eller bevarats och rustats upp och om personligheter han träffat. Många kände säkert igen sig och minns med glädje. Med andra ord ett trevligt årsmöte.
Tore

Bild: Isabell Persson