Om oss

DEN LEVANDE 1800-TALSGÅRDEN
Välkommen till Ingeborrarps Friluftsmuseum, värdshus och gårdsbutik – här kan du under högsäsong (april-september) strosa runt bland husen och uppleva hur det var att leva och verka för över 150 år sedan. Ingeborrarp är en av de gamla byarna i Rya församling i Örkelljunga kommun. Upplev bygdens äldsta bevarade gård på ursprunglig plats i vacker kulturmiljö. 

I gårdsbutiken hittar du lokalt hantverk, saft, sylt, honung och nygamla saker. Hembygdsföreningens bokskatt finns också till försäljning och det finns möjlighet att hyra en av våra stugor. Slättsjöstugan passar till den mindre konferensen eller eller varför inte hålla ett möte innan en god lunch på Ingeborrarps värdshus. Vi ordnar med städning och uppvärmning. Det enda du behöver göra är att ringa 0723-879970 så ordnar vi resten. Slättsjöstugan kostar 1000 kr att hyra. Ingeborrarp 406 286 91 Örkelljunga

Ingeborrarp

Mangårdsbyggnaden
Byggnaden, som från början varit en ryggåsstuga, uppfördes under förra hälften av 1700-talet och ligger på sin ursprungliga plats. Troligen med torvtak från början, men som sedan ersatts med spåntak (sticketak), vass- och halmtak. Stugan är inredd med möbler från trakten.

Logbyggnaden
Logen är uppförd i skiftesverk med lösa vågräta sågade bålar infogade i stående stolpverk. I logen finns en mindre vagnsbod och en utställning som visar torvberedningen i trakten.

Stallbyggnaden
Stallet är uppfört på 1800-talet i korsvirke på framsidan med övriga väggar i gråsten. Vid renovering 1968 lades tegeltak ovanpå spåntaket som i sin tur hade ersatt ett halmtak. På höskullen finns en permanent utställning som visar hur jordbruket i bygden bedrevs från sådd till skörd.

Backstugan
Backstugan är rekonstruerad 1977 -1978 efter den backstuga på samma plats som brann ner genom ett åsknedslag 1955. Den ursprungliga backstugan var från 1800-talet och byggd i gråsten och skiftesverk och har varit undantagshus till Ingeborrarpsgården. Idag används den som bas för Hälsa med hästkraft dagverksamhet.

Skvaltkvarnen
Vid bäcken öster om backstugan står en ”skvalta” som rekonstruerats 1983 i samband med att kvarndammen uppfördes. Här malde bonden sitt mjöl. Skvaltkvarnarna kunde i allmänhet endast mala vid rik vattentillgång höst och vår.

Slättsjöstugan
Denna mangårdsbyggnad uppfördes 1841 i Slättsjö i Röke socken och förvärvades 1937 av hembygdsföreningen. Stugan är uppförd i skiftesverk med sågade väggplankor av fur. I samband med återuppbyggnaden isolerades byggnaden och elvärme installerades. På taket lades enkupigt tegel och ytterväggarna fick ny panel.
På ovanvåningen finns föreningens textilutställning och på husets ena gavel har ett skomakeri inretts med verktyg från Hjalmar Paulssons skomakeri i Örkelljunga.

Värdshuset
2003 invigdes den nya restaurangen på Ingeborrarp. Byggnaden är uppförd av virke från orten och uppsågat här på gården. Värdshuset rymmer ca 60-80 platser.

Gårdsbutiken
Efter att värdshuset var byggt uppfördes Nya Logen med inkörsport till Värdshuset och Slättsjöstugan. Logen är byggd i skiftesverk efter gammal modell och inrymmer idag kontor, reception och gårdsbutik kallad ”Stallboden” med försäljning av bl a föreningens böcker, saft, sylt, lokalt hantverk m.m.

Krökatorpet
Boningslängan som uppfördes på 1830-talet, har på senare tid kallats Krökatorpet eftersom den ligger vid en vägkrök vid infarten till Ingeborrarp. Byggnaden genomgick en yttre restaurering 1991 och hyrs idag ut till privatpersoner.

Smedjan
Smedjan har dubbla ässjor och har på ena sidan inretts som en bysmedja och på den andra sidan som en mekanisk verkstad. Vid ingången har det ursprungliga skostallet för att sko hästar rekonstruerats.
På ovanvåningen finns ett museum som visar upptagningen och smältningen av järnmalm. Ugnen, som daterats till 1200-talet, har hämtats från Ö. Ringarp.

Trämuseet
I markplanet, där det tidigare varit loge, finns ett sågverk med vattendriven såg som flyttats hit från Vångamöllan (Lärkesholm). Innan det fanns vattendriven sågkvarn använde man sig av kransågning vilket också visas jämte tre olika husmodeller byggda i knuttimring, skiftesverk och korsvirke med olika takbeläggning.
Ovanför det tidigare stallet finns slöjdloftet som visar trähantverkets variationsbredd i bygden under åren 1750 till 1950.

Kontakta oss

 Ingeborrarpsfriluftsmuseum, Ingeborrarp 406, 286 91 Örkelljunga
 0723 - 879970[email protected]