Protokoll / verksamhetsberättelser 2019


Protokoll från årsmöte med Öregrunds hembygdsförening 2019 04 13.

1. Mötets öppnande: Ordförande Anders Lindström öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

2. Tyst minut:
     En tyst minut hålls för de under året avlidna medlemmarna.

3. Val av mötesfunktionärer:
     a. Till ordförande för mötet väljs Jan-Olof Aggeborn.
     b. Till sekreterare väljs Monica Boström Thelin.
     c. Birgitta Aggeborn och Ulla Wallin väljs till protokolljusterare tillika rösträknare.

4. Godkännande av kallelse: Kallelse till årsmötet har skett i behörig ordning.

5. Godkännande av dagordning.

6. Behandling av styrelsens årsredovisning:
     a. Verksamhetsberättelsen, som tillsammans med kallelsen till årsmötet
          skickats till samtliga medlemmar, läses och godkänns.
     b. Resultat- och balansräkningen redovisas och godkänns.

7. Revisorernas berättelse: Revisionsberättelsen läses upp och godkänns.

8. Ansvarsfrihet: Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna året.

9. Beslut om budget och verksamhet för 2019: Årets verksamhetsplan,
     med inplanerade aktiviteter och underhåll av hembygdsgården, presenteras.
     Föreningens budget för 2019 redovisas och godkänns.

10. Val av styrelse och suppleanter:
     a. Val av ordförande: Anders Lindström omväljs för ett år som ordförande.
     b. Val av ledamöter i styrelsen:
          Vanja Jansson, Siv Rosengren och Monica Boström Thelin omväljs på två år.
          Birgitta Sandell, Anita Hedman och Clary Eriksson kvarstår ett år.
     c. Val av suppleanter i styrelsen: Omval av Margareta Edström, Lena Johansson
         och Torsten Molarin på ett år.

11. Val av revisorer och suppleant:
     Till revisorer omväljs på ett år Helen Eriksson och Inger Nilsén, som är sammankallande.
      Omval av Elisabet Sverdrup på ett år som revisorsuppleant.

12. Val av samlingsvårdare:
     Omval av Clary Eriksson, Ann-Marie Axelsson och Anders Lindström på ett år.

13. Val av tillsyningsmän för Västra Banken:
     Omval av Anders Lindström och Sören Samuelsson på ett år.

14. Val av lotteriansvarig: Helena Molarin omväljs på ett år.

15. Val av webbansvarig samt Facebookansvariga:
     Peter Högström omväljs på ett år som ansvarig för föreningens hemsida.
     Som ansvariga för Facebook väljs Peter Högström och Monica Boström Thelin på ett år
     och omväljs Yvonne Ahtaanluoma- Pettersson på ett år.

16. Val av ledamöter till valberedning: Omval av Maud Andersson och Göran Hedman på ett år.

17. Fastställande av medlemsavgift för 2020:
     Mötet beslutar att avgiften ska vara oförändrad, d v s 100 kr per medlem och år/ 200 kr per familj.

18. Övriga frågor:
     ¤ Fråga väcks om att återskapa den ursprungliga fyrkaraktärens ljus på fyrskeppet.
         Ordförande berättar att styrelsen har en pågående dialog med de som initierat frågan.

     ¤ Hembygdsföreningen ska kontakta Kultur- och fritidskontoret samt Tekniska
        kontoret för att söka klarhet i vilket område vid fyrskeppet Västra Banken som tillhör hembygdsföreningen.

19. Mötets avslutande.

Öregrund dag som ovan,

Monica Boström Thelin                     Jan-Olof Aggeborn

sekreterare                                         mötesordförande

 

Birgitta Aggeborn                              Ulla Wallin

justerare                                              justerare

 

 

Öregrunds hembygdsförenings verksamhetsberättelse för 2018

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING

     Ordförande Anders Lindström
     Vice ordförande Birgitta Sandell
     Sekreterare Monica Boström Thelin
     Kassör Siv Rosengren
     Ledamöter Clary Eriksson, Vanja Jansson, Anita Hedman
     Suppleanter Margareta Edström, Lena Johansson, Torsten Molarin

MEDLEMSANTAL

     Vid 2018 års slut hade Öregrunds hembygdsförening
     304 vuxna medlemmar och 23 barn.

MÖTEN OCH ARBETSTRÄFFAR

     Styrelsen har haft 7 styrelsemöten samt ett antal arbetsträffar. Från februari månad
     har föreningen haft arbetsträffar på onsdagar.

AKTIVITETER

     Gården hölls öppen för allmänna visningar tre dagar i veckan, veckorna 26 – 33.

     Dessutom uthyrdes gården vid några tillfällen för privata sammankomster.

     Össeby hembygdsförening besökte vår gård 30/9 och Upplandsmuseets höstutflykt
     21/10 gick i år bl a till Öregrunds hembygdsgård.

     På Kristi himmelsfärdsdag10/5 hölls gudstjänst på hembygdsgården.
     Föreningen stod för serveringen.

     En prova-på-dag, med hantverk och hushållssysslor, arrangerades på
     hembygdsgården för eleverna i årskurs 6 på Öregrunds skola.

     Den 2/6 hade Visit Roslagen release på ”Öregrunds-appen”. Med appen Visir
     Uplandia kan man få uppleva 1600-talets Öregrund.

     Nationaldagen firades med flaggparad från Västra Banken till hembygdsgården. På
     programmet stod tal av Kaj Nordqvist och en flagga utdelades till Öregrunds
     båtklubb. Servering och lotterier.

     Det traditionella midsommarfirandet började på torsdag kväll kl 18.00 med
     klädning av kransar och midsommarstång. På midsommaraftonen hölls gården
     öppen från kl 13.00 med kaffeservering och lotterier. Stången restes kl 15.00.
     Sören Ljungberg höll även i år i musiken och ledde dansen kring stången.
     Anna-Karin Hammar höll midsommartalet.

     På midsommardagen hölls en friluftsgudstjänst med kyrkkaffe på gården.

     Kullehusteatern framförde folklustspelet ”Ett resande teatersällskap” den 22/7.
     I pausen serverades kaffe.

     Under Badortshelgen 10 – 12/8 var gården öppen på lördagen för servering,
     visning och musikunderhållning av Sigtuna Mässingsorkester.
     All barnverksamhet var då, liksom de senaste åren, förlagd till hembygdsgården
     mellan kl 10.00 och 13.00. På programmet stod målning, lekar på gammaldags vis,
     båttillverkning samt en barnshow med Wullger & Mimmi.

     På söndagen hölls friluftsgudstjänst med kyrkkaffe på hembygdsgården.
     Brukssextetten spelade.

     Vid Öregrunds höstmarknad 6/10 såldes lotter, vykort, boken Öregrunds historia m.m.

     Dragning av marknadslotteriet skedde dagen därpå vid höstmötet 7/10.
     Då visade Marianne Brus bilder och berättade om sitt liv och
     arbete på Understens fyrplats.

     Vid Öregrunds julmarknad 6/12 fanns många hantverkare på plats på gården.
     Glögg och kaffe med dopp serverades.

     I arrangemanget Adventsfönster i Öregrund deltog föreningen för trettonde året
     med ett fönster.

     Året avslutades på Nyårsafton med tal av Anna-Karin Hammar och Roine Tibblin.

 

Öregrund 2019 01 28

Monica Boström Thelin        Anders Lindström

sekreterare                            ordförande

Förening:

Öregrunds Hembygdsförening

Skapad av: Peter Högström (2019-05-10 12:28:44) Kontakta föreningen
Ändrad av: Peter Högström (2021-06-09 12:39:46) Kontakta föreningen