Protokoll / verksamhetsberättelser 2018


 

Öregrunds hembygdsförenings verksamhetsberättelse för 2018

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING

Ordförande Anders Lindström

Vice ordförande Birgitta Sandell

Sekreterare Monica Boström Thelin

Kassör Siv Rosengren

Ledamöter Clary Eriksson, Vanja Jansson, Anita Hedman

Suppleanter Margareta Edström, Lena Johansson, Torsten Molarin

MEDLEMSANTAL

Vid 2018 års slut hade Öregrunds hembygdsförening 304 vuxna medlemmar och 23 barn.

MÖTEN OCH ARBETSTRÄFFAR

Styrelsen har haft 7 styrelsemöten samt ett antal arbetsträffar. Från februari månad har föreningen haft arbetsträffar på onsdagar.

AKTIVITETER

Gården hölls öppen för allmänna visningar tre dagar i veckan, veckorna 26 – 33. Dessutom uthyrdes gården vid några tillfällen för privata sammankomster.
Össeby hembygdsförening besökte vår gård 30/9 och Upplandsmuseets höstutflykt 21/10 gick i år bl.a. till Öregrunds hembygdsgård.

På Kristi himmelsfärdsdag10/5 hölls gudstjänst på hembygdsgården. Föreningen stod för serveringen.
En prova-på-dag, med hantverk och hushållssysslor, arrangerades på hembygdsgården för eleverna i årskurs 6 på Öregrunds skola.

Den 2/6 hade Visit Roslagen release på ”Öregrunds-appen”. Med appen Visir Uplandia kan man få uppleva 1600-talets Öregrund.

Nationaldagen firades med flaggparad från Västra Banken till hembygdsgården. På programmet stod tal av Kaj Nordqvist och en flagga utdelades till Öregrunds båtklubb. Servering och lotterier.

Det traditionella midsommarfirandet började på torsdag kväll kl 18.00 med klädning av kransar och midsommarstång. På midsommaraftonen hölls gården öppen från kl 13.00 med kaffeservering och lotterier. Stången restes kl 15.00. Sören Ljungberg höll även i år i musiken och ledde dansen kring stången. Anna-Karin Hammar höll midsommartalet.

På midsommardagen hölls en friluftsgudstjänst med kyrkkaffe på gården.

Kullehusteatern framförde folklustspelet ”Ett resande teatersällskap” den 22/7. I pausen serverades kaffe.

Under Badortshelgen 10 – 12/8 var gården öppen på lördagen för servering,

visning och musikunderhållning av Sigtuna Mässingsorkester.

All barnverksamhet var då, liksom de senaste åren, förlagd till hembygdsgården mellan kl 10.00 och 13.00. På programmet stod målning, lekar på gammaldags vis, båttillverkning samt en barnshow med Wullger & Mimmi.

På söndagen hölls friluftsgudstjänst med kyrkkaffe på hembygdsgården. Brukssextetten spelade.

Vid Öregrunds höstmarknad 6/10 såldes lotter, vykort, boken Öregrunds historia m m. Dragning av marknadslotteriet skedde dagen därpå vid höstmötet 7/10.
Då visade Marianne Brus bilder och berättade om sitt liv och arbete på Understens fyrplats.
Vid Öregrunds julmarknad 6/12 fanns många hantverkare på plats på gården. Glögg och kaffe med dopp serverades.

I arrangemanget Adventsfönster i Öregrund deltog föreningen för trettonde året med ett fönster.

Året avslutades på Nyårsafton med tal av Anna-Karin Hammar och Roine Tibblin.

Öregrund 2019 01 28

Monica Boström Thelin               Anders Lindström

sekreterare                                    ordförande

Bilder och information om föreningen finns på:

https://www.hembygd.se/oregrund

www.facebook.com/oregrundshembygdsforening

 

Protokoll från årsmöte med Öregrunds Hembygdsförening 2018 04 07.
1. Mötets öppnande: Ordförande Anders Lindström öppnar mötet och hälsar alla
välkomna.

2. Tyst minut: En tyst minut hålls för de under året avlidna medlemmarna.

3. Val av mötesfunktionärer:
a. Till ordförande för mötet väljs Jan-Olof Aggeborn.
b. Till sekreterare väljs Monica Boström Thelin.
c. Clary Eriksson och Håkan Edström väljs till protokolljusterare tillika
rösträknare.

4. Godkännande av kallelse: Kallelse till årsmötet har skett i behörig ordning.

5. Godkännande av dagordning.

6. Behandling av styrelsens årsredovisning:
a. Verksamhetsberättelsen, som tillsammans med kallelsen till årsmötet
skickats till samtliga medlemmar, läses och godkänns.
b. Resultat- och balansräkningen redovisas och godkänns.

7. Revisorernas berättelse: Revisionsberättelsen läses upp och godkänns.

8. Ansvarsfrihet: Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna året.

9. Beslut om budget och verksamhet för 2018: Föreningens budget för 2018
redovisas av Siv Rosengren och godkänns.
Årets verksamhetsplan, med inplanerade aktiviteter och underhåll av
hembygdsgården, presenteras av Anders Lindström.
-Verksamhetsplanen finns på hemsidan.-

10. Val av styrelse och suppleanter:
a. Val av ordförande: Anders Lindström omväljs för ett år som ordförande.
b. Val av ledamöter i styrelsen: Birgitta Sandell, Anita Hedman och
Clary Eriksson omväljs på två år. Vanja Jansson, Monica Boström Thelin
och Siv Rosengren kvarstår ett år.
c. Val av suppleanter i styrelsen: Omval av Margareta Edström, Lena
Johansson och Torsten Molarin på ett år.

11. Val av revisorer och suppleant: Till revisorer omväljs på ett år Helen Eriksson och Inger Nilsén. Helen Eriksson är sammankallande. Omval av Elisabet Sverdrup på ett år som revisorsuppleant.

12. Val av samlingsvårdare: Omval av Clary Eriksson, Ann-Marie Axelsson och
Anders Lindström på ett år.

13. Val av tillsyningsmän för Västra Banken: Omval av Anders Lindström och Sören Samuelsson på ett år.

14. Val av lotteriansvarig: Helena Molarin omväljs på ett år.

15. Val av webbansvarig samt Facebookansvarig:
Peter Högström omväljs på ett år som ansvarig för föreningens hemsida.
Yvonne Ahtaanluoma- Pettersson omväljs på ett år som Facebookansvarig.

16. Val av ledamöter till valberedning: Omval av Maud Anderson och Göran Hedman på ett år.

17. Fastställande av medlemsavgift för 2019: Mötet beslutar att avgiften ska vara
oförändrad, d v s 100 kr per medlem och år/ 200 kr per familj.

18. Övriga frågor: Fråga väcks om att återskapa den ursprungliga fyrkaraktärens
ljus på fyrskeppet. Ordförande berättar att styrelsen har en pågående dialog
med de som initierat frågan.

19. Mötets avslutande.
Öregrund dag som ovan,
Monica Boström Thelin           Jan-Olof Aggeborn
sekreterare                                  mötesordförande

Clary Eriksson                            Håkan Edström
justerare                                      justerare

 
Verksamhetsplan för Öregrunds hembygdsförening 2018.

Hembygdsgården kommer under sommaren att hållas öppen för visningar 26 juni -19 augusti på tisdagar och torsdagar mellan kl 17-20 och på söndagar mellan kl 12-16. Därtill kommer ett antal visningar för bokade grupper.

Tre friluftsgudstjänster i samarbete med Svenska kyrkan kommer att hållas på Kristi himmelsfärdsdag 10 maj, Midsommardagen 23 juni och vid Badortshelgen 12 augusti. Föreningen håller i serveringen vid dessa samlingar.
Kaffebrödet till de olika samlingarna bakas av medlemmarna.
Vinster till lotterierna tillverkas vid symöten varannan onsdagseftermiddag.
Från februari har föreningen arbetsträffar på onsdagar kl 10 och i år planeras målning av fönster på norrsidan av huvudbyggnaden, målning av Kärringöfyren och byte av taktegel på uthuslängan.
26 maj kommer föreningen att ordna en loppis på hembygdsgården.
Årskurs 6 på Öregrunds skola inbjuds till en Prova-på-dag 30 maj, då eleverna får prova på olika hantverk och hushållssysslor.
Nationaldagen planeras att firas traditionsenligt med flaggparad, högtidstal, flaggutdelning, servering och lotteri.
Midsommarfirandet inleds på torsdagskvällen 21 juni med klädning av midsommarstången.
Midsommarafton 22 juni har vi servering och lotteriförsäljning från kl 13.
Kl 15 reses stången och därefter blir det midsommartal och dans.
Servering vid Midsommardagens gudstjänst.
Kullehusteatern kommer 22 juli kl 19 och framför folklustspelet ”Ett resande teatersällskap.” Föreningen håller i serveringen.
Vid Badortshelgen 10-12 augusti ansvarar hembygdsföreningen för all barnverksamhet på lördagen kl 10-13. Servering kl 11-16 på lördagen och vid söndagens gudstjänst.
Vid Öregrunds höstmarknad 6 oktober säljer föreningen lotter, böcker m m.
Höstmöte ska hållas 7 oktober kl 14.
I arrangemanget Adventsfönster i Öregrund deltar föreningen även i år.
Vid Öregrunds julmarknad 8 december inbjuds hantverkare att ha försäljning på hembygdsgården kl 14-18.
Servering.

Öregrund 2018 03 16

Monica Boström Thelin      Anders Lindström
sekreterare                             ordförande

Förening:

Öregrunds Hembygdsförening

Skapad av: (2018-02-11 13:10:10) Kontakta föreningen
Ändrad av: Öregrunds Hembygdsförening (2019-03-11 20:16:26) Kontakta föreningen