Protokoll / verksamhetsberättelser 2012Öregrunds Hembygdsförenings verksamhetsberättelse för 2012:

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING

Ordförande          Torsten Molarin

Vice ordförande   Birgitta Sandell

Sekreterare           Monica Boström Thelin

Kassör                   Siv Rosengren

Ledamöter            Clary Eriksson, Vanja Jansson, Anita Hedman

Suppleanter          Margareta Edström, Lena Johansson, Anders Lindström

MÖTEN OCH ARBETSTRÄFFAR

Styrelsen har haft 8 styrelsemöten samt ett antal arbetsträffar. Från januari månad har föreningen haft arbetsträffar på onsdagar, då vi arbetat med underhåll av fastigheten, gården och Västra Banken.

AKTIVITETER

På Kristi himmelsfärdsdag 17/5 hölls gudstjänst på Hembygdsgården. Syföreningen skötte kaffeserveringen.

En prova-på-dag, med hantverk och hushållssysslor, arrangerades 22/5 för eleverna i årskurs 6 på Öregrunds skola.

Nationaldagen firades med flaggparad från Västra Banken till Hembygdsgården. På programmet stod tal av Elisabeth Andersson och flaggutdelning till Camilla Nilsson och Göran Pettersson som driver Sunnanö Camping. Servering och lotterier.

Det traditionella midsommarfirandet började kl 10.00 med klädning av kransar och midsommar-stång. Kl 17.00 restes stången. Tal hölls av Birger Andersson, Öregrund. Därefter blev det dans kring stången, kaffeservering, lotterier och fiskdamm.

På Midsommardagen hölls en friluftsgudstjänst på gården. Hembygdsföreningen skötte kaffeserveringen.

Hembygdsgården hölls öppen för visningar tre dagar i veckan från vecka 26 – 33.

Under Musikveckan besökte Musikbussen Hembygdsgården 1/7.

Kulleteatern gav en välbesökt föreställning på gården 7/7.

Badortshelgen 12/8 – 14/8 började på fredagen med att gården hölls öppen för visning.

All barnverksamhet var liksom förra året förlagd till Hembygdsgården på lördagen mellan kl 9.30 och 14.00. På programmet stod besök av teatergrupp, målning, såpbubblor och stylttillverkning.

På lördagens program stod dessutom musikunderhållning, visning av gården och servering.

På söndagen hölls en friluftsgudstjänst där föreningen stod för serveringen.

Hembygdsföreningen ansvarade för två samlingar för ” Mötesplats Havsbris” i Sven Perssonhallen under året. På programmet stod musikunderhållning av ” Trollstamp och Änglaton” samt kaffeservering.

Vid höstmarknaden 6/10 såldes lotter på torget.

Vid föreningens höstmöte 7/10 visade Anders Lindström öregrundsbilder från föreningens arkiv.

Vid julmarknaden 8/12 fanns många hantverkare på plats. Glögg och kaffe med dopp serverades.

Ett adventsfönster hade även i år iordningställts av Vanja och Sören Jansson.

Öregrund 2013 03 01.

Monica Boström Thelin                                                         Torsten Molarin

Sekreterare                                                                             ordförande

 

 

 

 

Förening:

Öregrunds Hembygdsförening

Skapad av: Peter Högström (2021-03-15 18:43:08) Kontakta föreningen
Ändrad av: Peter Högström (2021-03-15 18:49:39) Kontakta föreningen