Aktiviteter höst och vinter 2018

Öregrunds höstmarknad lördag 6 oktober

-Besök vårt marknadsstånd vid Jakten, torget

Höstmöte hembygdsföreningen söndag 7 oktober kl 14:00

-Marianne Brus berättar om sin tid på Understens fyrplats
-Servering
-Alla medlemmar hälsas välkomna

Julmarknad på hembygdsgården lördag  8 december kl 14.00-18.00

Verksamhetsplan för Öregrunds hembygdsförening 2018.

 

Verksamhetsplan för Öregrunds hembygdsförening 2018.

Hembygdsgården kommer under sommaren att hållas öppen för visningar 26 juni -19 augusti på tisdagar och torsdagar mellan kl 17-20 och på söndagar mellan kl 12-16. Därtill kommer ett antal visningar för bokade grupper.

Tre friluftsgudstjänster i samarbete med Svenska kyrkan kommer att hållas på Kristi himmelsfärdsdag 10 maj, Midsommardagen 23 juni och vid Badortshelgen 12 augusti. Föreningen håller i serveringen vid dessa samlingar.
Kaffebrödet till de olika samlingarna bakas av medlemmarna.
Vinster till lotterierna tillverkas vid symöten varannan onsdagseftermiddag.
Från februari har föreningen arbetsträffar på onsdagar kl 10 och i år planeras målning av fönster på norrsidan av huvudbyggnaden, målning av Kärringöfyren och byte av taktegel på uthuslängan.
26 maj kommer föreningen att ordna en loppis på hembygdsgården.
Årskurs 6 på Öregrunds skola inbjuds till en Prova-på-dag 30 maj, då eleverna får prova på olika hantverk och hushållssysslor.
Nationaldagen planeras att firas traditionsenligt med flaggparad, högtidstal, flaggutdelning, servering och lotteri.
Midsommarfirandet inleds på torsdagskvällen 21 juni med klädning av midsommarstången.
Midsommarafton 22 juni har vi servering och lotteriförsäljning från kl 13.
Kl 15 reses stången och därefter blir det midsommartal och dans.
Servering vid Midsommardagens gudstjänst.
Kullehusteatern kommer 22 juli kl 19 och framför folklustspelet ”Ett resande teatersällskap.” Föreningen håller i serveringen.
Vid Badortshelgen 10-12 augusti ansvarar hembygdsföreningen för all barnverksamhet på lördagen kl 10-13. Servering kl 11-16 på lördagen och vid söndagens gudstjänst.
Vid Öregrunds höstmarknad 6 oktober säljer föreningen lotter, böcker m m.
Höstmöte ska hållas 7 oktober kl 14.
I arrangemanget Adventsfönster i Öregrund deltar föreningen även i år.
Vid Öregrunds julmarknad 8 december inbjuds hantverkare att ha försäljning på hembygdsgården kl 14-18.
Servering.

Öregrund 2018 03 16

Monica Boström Thelin      Anders Lindström
sekreterare                             ordförande

Protokoll från årsmöte med Öregrunds Hembygdsförening 2018 04 07.

Protokoll från årsmöte med Öregrunds Hembygdsförening 2018 04 07.
1. Mötets öppnande: Ordförande Anders Lindström öppnar mötet och hälsar alla
välkomna.

2. Tyst minut: En tyst minut hålls för de under året avlidna medlemmarna.

3. Val av mötesfunktionärer:
a. Till ordförande för mötet väljs Jan-Olof Aggeborn.
b. Till sekreterare väljs Monica Boström Thelin.
c. Clary Eriksson och Håkan Edström väljs till protokolljusterare tillika
rösträknare.

4. Godkännande av kallelse: Kallelse till årsmötet har skett i behörig ordning.

5. Godkännande av dagordning.

6. Behandling av styrelsens årsredovisning:
a. Verksamhetsberättelsen, som tillsammans med kallelsen till årsmötet
skickats till samtliga medlemmar, läses och godkänns.
b. Resultat- och balansräkningen redovisas och godkänns.

7. Revisorernas berättelse: Revisionsberättelsen läses upp och godkänns.

8. Ansvarsfrihet: Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna året.

9. Beslut om budget och verksamhet för 2018: Föreningens budget för 2018
redovisas av Siv Rosengren och godkänns.
Årets verksamhetsplan, med inplanerade aktiviteter och underhåll av
hembygdsgården, presenteras av Anders Lindström.
-Verksamhetsplanen finns på hemsidan.-

10. Val av styrelse och suppleanter:
a. Val av ordförande: Anders Lindström omväljs för ett år som ordförande.
b. Val av ledamöter i styrelsen: Birgitta Sandell, Anita Hedman och
Clary Eriksson omväljs på två år. Vanja Jansson, Monica Boström Thelin
och Siv Rosengren kvarstår ett år.
c. Val av suppleanter i styrelsen: Omval av Margareta Edström, Lena
Johansson och Torsten Molarin på ett år.

11. Val av revisorer och suppleant: Till revisorer omväljs på ett år Helen Eriksson och Inger Nilsén. Helen Eriksson är sammankallande. Omval av Elisabet Sverdrup på ett år som revisorsuppleant.

12. Val av samlingsvårdare: Omval av Clary Eriksson, Ann-Marie Axelsson och
Anders Lindström på ett år.

13. Val av tillsyningsmän för Västra Banken: Omval av Anders Lindström och Sören Samuelsson på ett år.

14. Val av lotteriansvarig: Helena Molarin omväljs på ett år.

15. Val av webbansvarig samt Facebookansvarig:
Peter Högström omväljs på ett år som ansvarig för föreningens hemsida.
Yvonne Ahtaanluoma- Pettersson omväljs på ett år som Facebookansvarig.

16. Val av ledamöter till valberedning: Omval av Maud Anderson och Göran Hedman på ett år.

17. Fastställande av medlemsavgift för 2019: Mötet beslutar att avgiften ska vara
oförändrad, d v s 100 kr per medlem och år/ 200 kr per familj.

18. Övriga frågor: Fråga väcks om att återskapa den ursprungliga fyrkaraktärens
ljus på fyrskeppet. Ordförande berättar att styrelsen har en pågående dialog
med de som initierat frågan.

19. Mötets avslutande.
Öregrund dag som ovan,
Monica Boström Thelin           Jan-Olof Aggeborn
sekreterare                                  mötesordförande

Clary Eriksson                            Håkan Edström
justerare                                      justerare

 

Säsongens kick off 26/5 2018

Årsmötet Öregrunds hembygdsförening 2018

Välkomna på årsmötet Öregrunds hembygdsförening 2018,  lördag 7 april kl 14.00 på Öregrunds hembygdsgård.

Julmarknad på Hembygdsgården i Öregrund 2017-12-09

Höstmöte söndag 8 oktober kl 14:00

Höstmöte söndag 8 oktober kl 14:00

-”Ytterst i havet” – Marianne Brus berättar om livet på Understen

-Dragning på lotteri

-Servering

-Alla medlemmar hälsas välkomna

Öppettider Öregrunds hembygdsgård 2017

Öppettider sommaren 2017
27 juni  –  20 augusti

Tisdagar och torsdagar kl 17 – 20
söndagar kl 12 – 16

Protokoll från årsmöte 2017-04-02

Protokoll från årsmöte 2017-04-02

002Fotograf: 002
001Fotograf: 001

Loppmarknad Öregrunds Hembygdsgård

loppmarknad_2017