Styrdokument

Örebro Läns Hembygdsförbund

Kontakt till förbundets föreningar: FÖRENINGAR

Kontakt till förbundets styrelse: STYRELSEN

Ansvar, arbetsgrupper i styrelsen: ARBETSGRUPPER

Stadgar till Örebro läns hembygdsförbund: STADGAR

Ansökan om utmärkelser: UTMÄRKELSER

Ansökan om fonder och stipendier: FONDER, STIPENDIER

Verksamhetsplaner:

VP 2018

VP 2017

Hembygdsförsäkringen: FÖRSÄKRING

—————————————————————————

Sveriges Hembygdsförbunds grundsyn

Hembygdsrörelsen är en del av det levande samhället. Den skapar broar mellan det förgångna, nutiden och framtiden.

Hembygdsrörelsen har ett humanistiskt och demokratiskt synsätt. Den är öppen för alla, oavsett bakgrund. Den respekterar kulturarvets skiftande former i tid och rum.

Hembygdsarbetet skapar gemenskap, trygghet och identitet. Intresset för kulturarvet är drivkraften i engagemanget för hembygden. Här möts alla generationer.

Arbetet kring grundsynen
En arbetsgrupp inom SHF har sammanfattat hembygdsföreningarnas egna tankar och åsikter med uppdraget att göra en formulering ”på vår tids språk”. Förslaget har varit ute på remiss i hela hembygdsrörelsen. Nära 500 hembygdsföreningar och regionala förbund har i slutskedet deltagit i arbetet. De utgör drygt en fjärdedel av landets samlade hembygdsrörelse.