Medlemskap

Hembygdsrörelsen är en av våra snabbast växande folkrörelser.

För närvarande 70 hembygdsföreningar, av  cirka 16.000 medlemmar med ett kansli i nära anslutning till länets  museum. Vi är hembygdsrörelsens kontaktyta mot länsmyndigheter, kulturinstitutioner eller  andra länsorganisationer. Vi  ansvarar för gemensam utbildning och inspiration, ger råd och förmedlar  kontakter.

I Örebro län  finns det för närvarande ett sjuttiotal hembygdsföreningar organiserade i Örebro  läns hembygdsförbund. Flera av dessa är stadsdelsföreningar som visar att staden  som hembygd börjar spela en roll.

—————————————

Bli medlem i en lokal förening eller bli enskild medlem i Örebro läns hembygdsförbund!

Genom medlemsavgiften på 175 kr per år stödjer Du hembygdsföreningarnas arbete. Dessutom ingår en medlemsbok. (Priset för boken är subventionerat.)

Kontakta: Örebro Läns Hembygdsförbund
Engelbrektsgatan 3, 702 12 ÖREBRO.
Bankgironummer: 5127-6863
————————————————————-

Bygd & Natur – Sveriges Hembygdsförbunds tidskrift

Specialpris för hembygdsföreningsmedlemmar. För att få specialpriset tecknar Du prenumeration via Din förening. Läs mer genom att klicka på ”boxen” nere till höger.

————————————————————–
Sveriges Hembygdsförbunds grundsyn
Hembygdsrörelsen är en del av det levande samhället. Den skapar broar mellan det förgångna, nutiden och framtiden. Hembygdsrörelsen har ett humanistiskt och demokratiskt synsätt. Den är öppen för alla, oavsett bakgrund. Den respekterar kulturarvets skiftande former i tid och rum.
Hembygdsarbetet skapar gemenskap, trygghet och identitet. Intresset för kulturarvet är drivkraften i engagemanget för hembygden. Här möts alla generationer.
Arbetet kring grundsynen
En arbetsgrupp inom SHF har sammanfattat hembygdsföreningarnas egna tankar och åsikter med uppdraget att göra en formulering ”på vår tids språk”. Förslaget har varit ute på remiss i hela hembygdsrörelsen. Nära 500 hembygdsföreningar och regionala förbund har i slutskedet deltagit i arbetet. De utgör drygt en fjärdedel av landets samlade hembygdsrörelse.
—————————————————————

Inköp av arkivmaterial på Örebro läns museum:

Prislista:http://www.hembygd.se/orebro/files/2014/09/Prislista-arkivmaterial.pdf