Kontakt

Postadress:

Örebro Läns Hembygdsförbund
Engelbreksgatan 3
702 12 Örebro

Besöksadress:

Länsarvet, Kaserngården 6 (hus Narva), Örebro

 

 

Byggnadsantikvarie och hembygdskonsulent
Charlott Torgén
Telefon: 019-602 87 76  [email protected]

 

 

Hembygdskansli:

Katharina Holmberg, 019-602 87 60, [email protected]

 

Ordförande: 

Ingela Oxelgren, 070-314 71 38, [email protected]

————————————————————

Vice ordförande:

Eva Järliden, 073-502 27 91 [email protected]

————————————————————

Kassör:

Jan Klingberg, 070 – 278 29 20 [email protected]

————————————————————

Styrelsen

Kontakt till förbundets styrelse: STYRELSEN

————————————————————