Bygdeband

Bygdeband är Sveriges Hembygdsförbunds rikstäckande lokalhistoriska databas för publicering på internet. I Bygdeband kan fotografier, dokument och berättelser m.m. om den lokala historien göras tillgängliga för allmänheten. www.bygdeband.se.

Alla föreningar kan teckna ett avtal för Bygdeband hos Sveriges Hembygdsförbund. Bygdebandsavtal SHF