Välkommen till Näsby hembygdsförening

Läs vårt program, välkommen till våra träffar, hör av dig om du har tips och idéer eller vill engagera dig!

Våra arrangemang sker i samverkan med studieförbundet Vuxenskolan.

Kulturminnen i Lia

Lördagen den 20 april gjorde vi en utflykt under Bo Götbergs ledning för att se kulturminnen i och kring byn Lia. Efter samling vid Tempo-plan styrde vi söderut och gjorde ett första uppehåll vid den gamla milstenen som finns på vänster sida någon kilometer söder om Frövi. Milstenarna började sättas upp vid mitten av 1600-talet som en del i den tidens infrastruktur. Stenarna underlättade resandet inom landet och kan fortfarande upptäckas lite varstans efter våra gamla vägar. Denna sten sattes upp under Gustav IIIs tiden år 1781. Inte långt från vägen ligger också det stora stenblock som är en rest från smältningen efter den senaste istiden för ca 10000 år sedan. Många av de gamla stenblocken i våra landskap har gett upphov till berättelser om jättar som stördes
av kyrkornas klockor. Jätten som lär ha kastat denna sten höll till i Kilsbergen och missade turligt nog kyrkotornet i Näsby. På vår utflykt fick vi också lära oss lite om de torpställen som sedan länge är borta. Fortfarande kan man finna rester efter Ängatorpet, Marielund och Stenhuggarns. Vi stannade också till vid platsen för Haga brunns- och badinrättning som nyttjades på 1880-talet. Fortfarande finns brunnen med det hälsobringande vattnet kvar. Ingen hade dock lust att provsmaka. Allra sist ledde oss Harriet Svedskog till en gammal fångstgrop. Solen sken från en klar himmel och vi tolv som gjorde sällskap tackade för en fin och lärorik förmiddag.

Anders Sandberg visar resterna av några gamla torp.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter