Verksamhetsberättelse för år 2017.

Verksamhetsberättelse för år 2017.

 Under det gångna året har ordförandeskapet och sekreteraruppdraget cirkulerat

mellan styrelsemedlemmarna Vega Andersson, kassör, Ingrid Asp, Gunnel Götberg, Nils-Yngve Oskarsson, Staffan Svedskog, Volmar Holmgran, Anders Sandberg.

Volmar Holmgran och Nils-Yngve Oskarsson har varit stugfogdar för Mariedal resp. Boängstorp.

7 styrelsemöten har hållits 17/1, 4/4, 9/5, 27/6, 29/8, 17/10, 5/12 samt ett årsmöte 7/2.

Vid årsmötet visade Torvald Bergström bilder och berättade om resor i Bolivia och Tanzania. 20 besökare.

Vi deltog i planeringen av Nationaldagen, och träffar ang. Familjedagen, samt i extra möte inför Hembygdsgårdarnas dag.

Studiecirkeln ”Frövi förr och nu”genomfördes under våren, 6ggr med 5 deltagare och på hösten, 6 ggr med 5 deltagare.

Kamratcirkeln i ”Lappteknik”, som hade 5 deltagare, träffades 11 ggr på våren, och 9 ggr på hösten. Vega Andersson ledde kamratcirkeln.

4 – 5 febr   ”Vinterspår” vid Mariedal. Fröviquiltarna ställde ut ”Godis för ögat” lek med lappar och symaskin. Utställningen lockade 81 besökare.

21 mars      Staffan Svedskog visade filmen ”Gammal bygd i Ny tid”.(Sockenfilmen). 20 besökare.

3 maj           Trädbeskärning i Boängstorp.  6 personer.

13 maj       Arbetsdag vid Mariedal. Växtplantering, ogräsrensning, krattning och   allmän tomtstädning. 7 personer deltog.

13 maj       Hembygdsförbundets årsstämma. Gunnel Götberg deltog.

6 juni           Nationaldagsfirandet skedde i samverkan med Positiva Frövi och Näsby

församling. Intäkter från kaffe var 4063 kr som gick till Familjedagen. Ca 200 besökare.

Museet hölls öppet av Yvonne och Jan Lindström. 30 besökare.

10 juni       Utflykt till Torps gårdsmuseum, Götlunda med guidad visning och kaffe.

10 personer deltog.

24 juni       Midsommardagsutflykt till Boängstorp med friluftsgudstjänst.

Maj-Britt och Nils-Yngve Oskarsson hade ställt i ordning torpet för visning.

33 besökare.

11 juli        Familjedag vid gymnastikhallen och hembygdsmuseet var öppet och föreningen hade en tipsrunda med priser samt bjöd på läsk och bulle. 14 besökare.

6 aug         Hembygdsgårdarnas dag firades i Mariedal med bla friluftsgudstjänstoch skolboksutställning, eftersom folkskolan firade 150 år. Musikkåren spelade och kaffe serverades. 31 besökare.

9 sept         Skördefest i Mariedal i samverkan med Fröviortens trädgårdsförening.

Försäljning av skördeprodukter. Lotteri och kaffeförsäljning. 50 besökare.

17 okt        Arbetsdag vid Mariedal. Rensade och krattade. 6 personer deltog.

11 nov       Arbetsdag vid Mariedal. Städning av kontoret och undanplockning

inför fönsterbyten. 7 personer deltog.

Hembygdsgården används förutom av kamratcirkeln, även av Fröviortens trädgårdsförening.

Två nya fönster på övervåningen är utbytta och inflyttade 10 cm för att få en finare helhet på fasaden. Arbetet utfördes av Volmar Holmgran och Hans Asp.

En gavel på källarstugan rödmålades av Staffan Svedskog. Ett reparationsarbete

gjordes också.

Nils-Yngve Oskarsson klippte syrenhäcken.

I en artikel i Nerikes Allehanda, 13 maj, intervjuades styrelsen om medaljer som vi fått ang. spannmålsodling på 50- talet i Mariedal.

Föreningen har fått pengar från sociala fonden. För dessa ska rummet förses med ny golvbeläggning.

 

Frövi den 24 januari 2018

 

Styrelsen i Näsby hembygdsförening

 

Välkommen till Näsby hembygdsförening

Läs vårt program, välkommen till våra träffar, hör av dig om du har tips och idéer eller vill engagera dig!

Våra arrangemang sker i samverkan med studieförbundet Vuxenskolan.

Kulturminnen i Lia

Lördagen den 20 april gjorde vi en utflykt under Bo Götbergs ledning för att se kulturminnen i och kring byn Lia. Efter samling vid Tempo-plan styrde vi söderut och gjorde ett första uppehåll vid den gamla milstenen som finns på vänster sida någon kilometer söder om Frövi. Milstenarna började sättas upp vid mitten av 1600-talet som en del i den tidens infrastruktur. Stenarna underlättade resandet inom landet och kan fortfarande upptäckas lite varstans efter våra gamla vägar. Denna sten sattes upp under Gustav IIIs tiden år 1781. Inte långt från vägen ligger också det stora stenblock som är en rest från smältningen efter den senaste istiden för ca 10000 år sedan. Många av de gamla stenblocken i våra landskap har gett upphov till berättelser om jättar som stördes
av kyrkornas klockor. Jätten som lär ha kastat denna sten höll till i Kilsbergen och missade turligt nog kyrkotornet i Näsby. På vår utflykt fick vi också lära oss lite om de torpställen som sedan länge är borta. Fortfarande kan man finna rester efter Ängatorpet, Marielund och Stenhuggarns. Vi stannade också till vid platsen för Haga brunns- och badinrättning som nyttjades på 1880-talet. Fortfarande finns brunnen med det hälsobringande vattnet kvar. Ingen hade dock lust att provsmaka. Allra sist ledde oss Harriet Svedskog till en gammal fångstgrop. Solen sken från en klar himmel och vi tolv som gjorde sällskap tackade för en fin och lärorik förmiddag.

Anders Sandberg visar resterna av några gamla torp.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter