Föredrag och bildvisning med Lars Bägerfeldt

Slåtterdag i Gammelstan Norrboda

Slåtterdag i Gammelstan Norrboda

 

Tisdagen den 1 augusti kl 8.00

 

Alla är välkomna att lära sig

slå gräs med lie av proffsgänget

från Länsstyrelsen

 

kaffeservering

13.00 – 15.00

 

Välkomna

90-årsjubileum

Midsommar i Gammelstan

Vi vill hälsa alla hjärtligt välkomna till Gammelstan, Norrboda söndagen den 25 juni kl. 11 och det traditionella midsommarfirandet, Det inleds med friluftsgudstjänst och avslutas med majstångsresning. Då är det premiär med försäljning av jubileumsskriften Olsmässan som kostar 50 kr för medlemmar och 100 kr för övriga. Premiär också för försäljning av Ore sockenfilm – ur Sven Floréns filmskatt. Den består av två DVD-skivor och kostar 250 kr. Kontant betalning eller med swish.

Med vänlig hälsning

Styrelsen för Ore Hembygdsförening

Sommarprogram 2017

Hembygdsföreningens sommarprogram för 2017 är här. Ladda ner och läs det i sin helhet här.

Sommarens utflykter 2017

Är du intresserad av sommarens utflykter? Dem hittar du här.

Medeltida timmerhus i Dalarna

Klenod eller kaffeved?
Föreläsare Stefan Östberg, byggnadsvård i Dalarna och Mattias Helje, Heljes Smedja.
Hur identifieras en medeltida byggnad? Vilka metoder finns för att åldersbestämma ett hus?

Samarrangemang: Studiecirkeln Historiska kartor, Studieförb. Vuxenskolan, Boda, Ore och Rättviks hembygdsföreningar.

Rättviks Kulturhus
11 Maj 18:00-20:00

Ore Hembygdsförening kallar till årsmöte

Fredag den 14 april kl. 14.00  samlingssalen gamla kommunalhuset.

  • Föredrag av Maria Lannerbro Norell arkeolog
    Arkeologi i Dalarna  – med fokus på  Rättvik
  • Efter det inledande föredraget så börjar själva årsmötet ca kl. 15.30
    Dagordning enligt stadgarna.
    Föreningens räkenskaper och verksamhetsberättelse delas ut på mötet och innan dess finns de tillgängliga hos föreningens ordförande Inge Brorsson, tfn 070-672 82 19 eller kassör Per Boberg 070-269 68 20.

Välkommen!

Nyhetsbrev februari

Årsmöte 14 april

På långfredagen den 14 april kl 15 håller vi årsmöte. Mötesplats är ännu inte bestämt. Mötet kommer att annonseras på anslagstavlor och på hemsidan, där också dagordning publiceras.

Medlemsavgift

Årsavgiften är 150 kr för vuxna och 25 kr för barn och ungdom upp till och med 20 år. Avgiften kan betalas vid föreningen olika arrangemang eller betalas in till:

Bankgiro 5758-8956

Glöm inte att ange namn, adress och e-postadress.

Finn Arnes hus

Textilierna från dräktkammaren i Furudals Bruk som vi flyttade ut ifrån till föregående årsskifte kommer att lagras i ett av sovrummen. Nu värms huset upp med den olja som fanns kvar i tanken och elkostnaderna minskas väsentligt. En arbetsgrupp håller på att upprätta en underhållsplan.

90-års jubileum och Olsmässan

En arbetsgrupp jobbar för högtryck med planering av firandet torsdagen den 13 juli i Oreveckan och produktion av Olsmässan. På hemsidan finns en särskild ”box” om Ore Hembygdsförening 90 år där du kan läsa mer.

Vinterhälsning

Önskar alla medlemmar en fortsatt fin vinter. Eller det kanske är vårvinter. Milt väder, dagarna blir längre och fåglarna kvittrar. Vi hoppas att många har möjlighet att komma på årsmötet.

Styrelsen för Ore Hembygdsförening

Föredrag: arkeologi i Dalarna

Affisch Rättvik