Norra Mjönäs 6:26 Ernst Svenssons torp eller Bangtorpet (Bongtorpet?)

Ursprungliga namnet var Bangtorpet. Namnet används i dokumentet, upprättat av Sydkrafts jägmästare, men kan ha varit Bongtorpet. Bong blir Baung på den lokala dialekten och detta kan ha "försvenskats" av nämnde jägmästare. En Bong-Bengten har även bott här. Det har även kallats Bösens efter den familj som var de senast bofasta här. Den siste av denna familj var Ernst Svensson. De hade tidigare varit bosatta i Filkesboda. Öknamnet Bös- lär komma från orten Bösakulla i Glimåkra socken, men belägg för detta tycks saknas.

Huset var ursprungligen ett torp på ett skogsskifte som sträcker sig ner till Immelsjön och var beläget längst österut på detta skifte. Det byggdes av en Bang? troligen under 1800-talets senare del. Nästa ägare blev en Bengta Svensson som bodde här ett antal år, hon flyttade sedan till Immeln. Därefter stod huset öde under många år tills det såldes till Nils Mattsson från Holje. Han sålde sedan huset till Sven Andersson, som tidigare bott i Bösastugan i Filkesboda.

År 1938 bodde på torpet: Fru Andersson 65 år (Sven Andersson var då avliden), Anton Svensson, Ida Svensson och hennes son Ernst.

På 1930-talet köptes skogsskiftet av Sydkraft. Anledningen var att det sträckte sig ner till Immelsjön och därmed ingick vattenrättigheter. Sydkraft hade på den tiden planer på utbyggnad av vattenkraften i trakten.

År 1938 upprättades ett dokument över bl.a. torpet av Sydkrafts jägmästare. Uppgifterna ovan är till största delen hämtade från detta dokument.

Ernst Svensson flyttade från torpet ca. år 2000 och det används numera som sommarbostad. Det har nyligen genomgått en större renovering och även elkraft har dragits fram hit.

Dokument:

Dokument upprättat av Sydkrafts jägmästare 1938


Förening:

Oppmanna-Vånga Hembygdsförening

Skapad av: Oppmanna-Vånga Hembygdsförening (2016-08-01 01:05:51) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gösta Strandberg (2020-03-31 15:29:59) Kontakta föreningen