Sme-Nissens (Kransavången)

Bebyggelselämning vid Gamla Mjönäsvägen

Koordinater: SWEREF 99 TM:  N6233986  E0458812 lat/long/WGS84:  N56o14,937’  E14 o20,119’