Tå-Annas ?

Bebyggelselämning strax väster om telemasten i Örsnäs. Enigt uppgift ska byggnaden (backstuga eller torp?) ha benämnts Tå-Annas.