Mjönäs Kvarn

Vattenkvarn som tillhört Mjönäs Herrgård.

Dokument:

Olyckan i Mjönäs Kvarn 1872, av Anders Hernbecker, ur hembygdsföreningens årsskrift 2008.