Åsum

Från gården Åsum i Södra Mjönäs finns en bild i hembygdsföreningens almanacka 2001. Kvinnan på bilden, som är tagen framför boningshuset, är Matilda Jönsson (f. Olsdotter). Hon var född 1879 på hemmanet Norra Kopparetorps nordligaste ägor, vanligtvis kallat Skäraboda. Här låg på den tiden ett flertal torp, bl a "Skära-Lassens", "Berggrena-Svennens", "Tomma-Svennens" och "Ros-Olans".
Föräldrarna Ola och Pernilla Larsson hade kommit till Skäraboda 1873 och de fick tre barn. Liksom sina syskon Olof och Hanna fick Matilda arbeta på Herrgården i Södra Mjönäs.
1910 gifte sig Matilda med August Jönsson, som var född i Strönhult, Örkened. Det var hans far, Jöns Hansson, som inköpte gården Åsum i Södra Mjönäs 1908. August övertog gården som han drev tillsammans med sin hustru Matilda. Numera ägs gården av deras son Verner Augustsson.
Texten, av Anders Hernbecker, är hämtad ur hembygdsföreningens årsskrift 2000.

Gårdens senare historia:
Före sin död testamenterade Verner Augustsson gården till Kyrkan, Vånga Församling, som har övertagit skogsmarken och avstyckat och sålt gårdsbyggnaderna med tomt.


Förening:

Oppmanna-Vånga Hembygdsförening

Skapad av: Oppmanna-Vånga Hembygdsförening (2017-10-11 23:38:18) Kontakta föreningen
Ändrad av: (2017-11-16 02:06:19) Kontakta föreningen