Mjönäs 1:37, Mjönäs Rör och Smide

Här startade smedmästaren Cerny Larsson företaget Mjönäs Rör och Smide år 1945. Företaget drivs i dag av hans son Bengt Larsson.

Dokument:
"Mjönäs Rör och Smide" av Elsa Larsson. Ur hembygdsföreningens årsbok 1995.