S. Mjönäs 10:1, Hilda Strömbergs eller Holta-Hildans

Uppkallat efter Hilda Strömberg, född Nilsdotter, som återflyttade till sitt föräldrahem som änka med tre barn. Nuvarande torpet byggt av Hildas far Holta-Nissen dä, på slutet av 1800-talet sedan ett äldre rivits. Lämningar från detta, grund och källare finns kvar. Det äldre torpet, en backstuga, hade byggts av Holta-Lassen, bror till Holta-Nissen dä och Holta-Per . Holta-Nissen dä och Kjersti flyttade dit 1878 från ett torp under Bökenäs. Holta-Nissen den äldre var också far till Holta-Nissen den yngre i Skärpinge backstuga. Ägs av Hildas sonhustru Ulla Strömberg född Österberg, och dotterson Bertil Hjalmarsson med hustru Viola. OVH1998.

Dokument:

Hilda Strömberg - Min mors kära moster Hilda, av Herta Erlandsson, ur hembygdsföreningens årsskrift 1998.


Förening:

Oppmanna-Vånga Hembygdsförening

Skapad av: Oppmanna-Vånga Hembygdsförening (2017-07-18 23:45:31) Kontakta föreningen
Ändrad av: (2020-03-31 23:36:50) Kontakta föreningen