Södra Mjönäs 1:38

Dokument:
"Mjölkarundan från Mjönäs till Arkelstorp"
av Kerstin och Uno Nilsson.