Den första mjölkbilen

Den första mjölkbilen
Alfred vid sin första mjölkbil som köptes på 1920-talet.