Tre generationer Nilsson

Tre generationer Nilsson
samlade framför mjölkbilen på 1960-talet. Från vänster: Jonny, Uno, Rune och Alfred Nilsson.
Fotograf

Troligen Bröderna Persson