Olyckan 1953

Olyckan 1953
i korsningen i Kaffatorp, utanför Gunhild och Nils Jönssons affär.
Fotograf

Troligen Bröderna Persson