Stora Skedet

Den gamla gården Stora Skedet låg på en vacker höjdplatå i norra delen av Vånga socken. Ägorna gränsade i norr till Södra Mjönäs by och i söder till gården Åsum.
Hemmanet, som kan vara från 1600-talets början, flyttades vid laga skiftet 1854 till den plats där torpet Bökön låg.

Se dokumentet "Stora Skedet - axplock ur en gammal gårds historia" av Anders Hernbecker.
Koordinater: SWEREF 99 TM:  N623162  E45793 RT90: X623427 Y140797 lat/long/WGS84:  N56o13,659’  E14 o19,291′


Förening:

Oppmanna-Vånga Hembygdsförening

Skapad av: Oppmanna-Vånga Hembygdsförening (2016-12-02 02:07:10) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gösta Strandberg (2020-11-03 00:50:00) Kontakta föreningen