Boningslängan till Stora Skedet

Boningslängan till Stora Skedet
Den nuvarande boningslängan på Stora Skedet från söder. Den ursprungliga ryggåsstugan som utgjorde Stora Skedet vid flyttningen 1854 är idag inbyggd i gården.
Fotograf

Okänd