Boningslängan till Stora Skedet

Boningslängan till Stora Skedet
Boningslängan från öster. Den ursprungliga ryggåsstugan som utgjorde Stora Skedet vid flyttningen 1854 är idag inbyggd i gården.