Mjönäs småskola - Byahuset

Mjönäs första skola. Den byggdes på en tomt som arrenderades av friherrinnan von Düben. Arrendet var 8 kr per år. Byggmästare var Nils Jeppsson från Krogshult. Den användes som skola fram till 1963, i början som folkskola, men efter 1918 enbart som småskola.
De första lärarna var småskollärarna Ingrid Hansson och Anna Olsson. Åren 1902-1910 tjänstgjorde Eufemia Zelander vid den s.k. mindre folkskolan i Mjönäs och hon efterträddes av Matilda Nilsson. Småskollärare har varit Tekla Jönsson, Signe Liljekvist och Ellen Svensson. Den sistnämnda var lärare från 1923 till sin pensionering 1963.
(Uppgifterna hämtade ur "Skolor i Oppmanna och Vånga socknar" av Anna Greta Nilsson, publicerat i hembygdsföreningens årsskrift 1992.)

Byggnaden övertogs 1963 av Mjönäs idrottsförening och efter om- och tillbyggnad används den i dag som samlingslokal under namnet Mjönäs byahus.

Dokument:
Mjönäsminnen av Ingrid Hansén. Om småskollärarinnan Ellen Stridsberg Svensson. Ur hembygdsföreningens årsskrift 1995.


Förening:

Oppmanna-Vånga Hembygdsförening

Ändrad av: Oppmanna-Vånga Hembygdsförening (2020-08-21 20:50:38) Kontakta föreningen
Skapad av: Oppmanna-Vånga Hembygdsförening (2016-11-03 02:14:14) Kontakta föreningen