Mjönäs småskola - Byahuset

Mjönäs första skola. Den byggdes på en tomt som arrenderades av friherrinnan von Düben. Arrendet var 8 kr per år. Byggmästare var Nils Jeppsson från Krogshult. Den användes som skola fram till 1963, i början som folkskola, men efter 1918 enbart som småskola.
De första lärarna var småskollärarna Ingrid Hansson och Anna Olsson.
Åren 1/7 1902-31/12 1910 tjänstgjorde Eufemia Zelander vid den s.k. mindre folkskolan i Mjönäs, hon flyttade sedan till Boana.
Hon efterträddes av Matilda Nilsson, född 13/3 1888. Hon var lärare här 1/1 1911-1/7 1918.
Tekla Teresia Jönsson, född 12/9 1898 var lärare vid samma skola 17/8 1918-30/6 1919 och var småskollärare i Mjönäs 1/7 1919-30/6 1921.
Berta Fridman vikarierade en kort tid 1/2-31/5 1922.
Signe Linnéa Liljekvist, född 25/7 1900 var ordinarie småskollärare 1/9 1921-31/12 1921.
Nästa ordinarie småskollärare i Mjönäs blev Rut Ellen Ingeborg Svensson, född Stridsberg, från Kristianstad där hon föddes 28/8 1901. Hon blev lärare i Mjönäs 1/1 1923, och hon tjänstgjorde där till 1963, då hon pensionerades.
Kortare vikariat under den här tiden har innehafts av Naeni Giselsson, 1/9-8/12 1928 och 15/1 28/2 1929, samt av Gulli Frykholm 3/11-8/12 1931.
(Uppgifterna hämtade ur "Skolor i Oppmanna och Vånga socknar" av Anna Greta Nilsson, publicerat i hembygdsföreningens årsskrift 1992 samt ur en pärm tillhörande Spängerskolan i Arkelstorp)

Byggnaden övertogs 1963 av Mjönäs idrottsförening och efter om- och tillbyggnad används den i dag som samlingslokal under namnet Mjönäs byahus.

Dokument:
Mjönäsminnen av Ingrid Hansén. Om småskollärarinnan Ellen Stridsberg Svensson. Ur hembygdsföreningens årsskrift 1995.

Författare

[email protected] (2021-11-17 23:46:16)


Förening:

Oppmanna-Vånga Hembygdsförening

Skapad av: Gösta Strandberg (2016-11-03 02:14:14) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gösta Strandberg (2021-11-17 23:46:16) Kontakta föreningen