Träskotorpet

Vid Träskovikens östra strand i en backsluttning låg en gång detta torp. Torpet löd under fastigheten Kasseboda 1. Det var vackert beläget med utsikt över sjön Immeln. Odlingsbar mark var ringa. Idag är bara ruinerna kvar och ger en antydan om husbyggnaden. På tomten växer rikligt med vintergröna, som täcker marken som en matta. I omgivningen växer krusbärsbuskar och tibast. Sticklingar från en vinbärsbuske har planterats hos barn och barnbarnsfamiljer, som ett släktminne från torpet. Stora granar har växt upp och fallit över ruinen. Sveaskog som idag äger marken borde ta sitt ansvar och röja upp de nerfallna träden.
Vem kan ha bosatt sig här och vad har familjen livnärt sig på? I den omgivande steniga terrängen var det svårt att förflytta sig, men med båt sjöledes och till fots när isen bar gick det bra. I sjön fanns gott om fisk som var ett bra tillskott i kosthållet vid sidan om vad torparlotten producerade. På sankmarkerna runt torpet växte alträd. En bra råvara för en toffelmakare.
Hit flyttade Sven Eliasson född 31 oktober 1825. Han var äldst av sex barn till dragon Elis Björk och hans hustru Elna Olasdotter. De var bosatta på torpet Björkhult i Örkened. När Sven Eliasson flyttade från hemmet tjänade han några år som dräng på gårdar i Strönhult, Filkesboda, Skärsnäs och Bonnslätt. Han gifte sig med Karna Tuvesdotter. 1862 skrev de torparkontrakt med åbon Jöns Nilsson på fastigheten Kasseboda 1 och bosatte sig på torpet vid Träskoviken. Enligt kontraktet skulle torparen årligen tillverka och leverera ett antal träskor i olika storlekar. Ibland kom det folk till gården för att fråga om vägen till toffelmakaren. Då tog gårdsägaren tillfället i akt och sålde av sitt lager, till men för tillverkaren. Sven och Karna fick sex barn:

Sven. Född 1853
Bengta. Född 1855
Inga. Född 1861
Ola. Född 1864
Lena. Född 1869
Tomas. Född 1874

Lena gifte sig med skotoffelmakare August Hoff, Bökenäs. De fick tillsammans fem söner:

Anton. Född 1899. Lantbrukare i Västervik, Vånga.
Gottfrid. Född 1902. Övertog föräldrahemmet och var sko- och träskomakare. Hans gamla skomakarmaskin ägs idag av Tures dotter Linnéa Hoff.
Sigfrid. Född 1804. Dog som barn.
Karl. Född 1907. Lantbrukare i Fjälkestad.
Ture. Född 1911. Byggde hus i anslutning till föräldrahemmet.

Sven och Karnas dotter Inga var den sista som bodde på Träskotorpet. Idag är det ruinen och vintergrönan som påminner om en familjs kamp för sitt livsuppehälle.

Texten är hämtad ur hembygdsföreningens årsskrift 2009, Torpen vid Träskoviken av Agne Lindberg.

Koordinater: SWEREF 99 TM:  N623835  E046132  RT 90: X623835  Y141144  lat/long/WGS84:  N56o17,304’  E14 o22,512’


Förening:

Oppmanna-Vånga Hembygdsförening

Skapad av: Oppmanna-Vånga Hembygdsförening (2017-11-12 16:59:05) Kontakta föreningen
Ändrad av: (2020-03-31 10:00:10) Kontakta föreningen