F.d. Hilding Johnssons

Dokument:

Den lilla byn i dalen, av Marianne Johnsson, ur hembygdsföreningens årsskrift 2002.