Folkskolan i Vånga

Folkskolan byggdes år 1930, Kyrkskolan blev då "mellanskola". År 1925 blev Anders Bengtsson-Banmark lärare i Vånga. Han tjänstgjorde här till sin pensionering 1964. Det året drogs även skolan in.

Uppgifterna ovan är hämtade ur ”Skolor i Oppmanna och Vånga socknar” av Anna Greta Nilsson, som var införd i hembygdsföreningens årsskrift 1992.

I dag finns ett plåtslageri i anslutning till byggnaden.