Bränneriet

Hyreslägenheter byggda i, och i anslutning till, det tidigare brännvinsbränneriet, som lades ner 1965.

Wånga Nya Bränneriaktiebolag bildades 1887 och det första bränneriet byggdes 1888. Det ombyggdes 1938 och var i drift till nedläggningen 1965.

Läs mera om bränneriets historia i dokumentet ”Vånga bränneri” av Mats Oredsson.