Bjäragården vånga 19:3

Gården, Vånga nr 19, ägdes under senare delen av 1800-talet av Måns Karlsson (Bjära-Månsen). Den arrenderades under 1900-talet fram till 60-talets mitt av Maurits och Eva Johnsson. Ägare var då Henning Jönsson i Bökestad sågmölla och hans svåger Johan Nilsson i Vånga mölla. Dessa sålde därefter byggnaderna med avstyckad tomt till danska ägare. Skogsmarken har under senare år sålts till Mats Hansson i Vånga.

Dokument:
Bjäramånsen-Vångabygdens-orakel, av Brodde Almer, ur hembygdsföreningens årsskrift 2012.


Förening:

Oppmanna-Vånga Hembygdsförening

Skapad av: Oppmanna-Vånga Hembygdsförening (2014-06-22 14:42:34) Kontakta föreningen
Ändrad av: Oppmanna-Vånga Hembygdsförening (2020-05-24 08:43:57) Kontakta föreningen