Bäen

Sjön ingår i Skräbeåns huvudavrinningsområde. Sjön är 8 meter djup, har en yta på 0,529 kvadratkilometer och är belägen 90,4 meter över havet. Vid provfiske har bland annat abborre, braxen, gädda och mört fångats i sjön.

Källa: Vikipedia

Klicka på loggan nedan för vidare information.

VISS