Boagården

Hemmanet Boana liger i noora delen av Vånga socken. Namnet är belagt sedan 1624 då det omnämns i Prästrelationerna. Boana omfattade då cirkaa 350 hektar (Erik Hedin), där det mesta var skog. Troligen har hemmanet funnits där betydligt tidigare, först som ett torp, som så småningom blev förvandlat till ett skattlagt kronohemman.
Boagården var alltså en av de större i området. Endast två av Filkesbodagårdarna och en i Skärsnäs var större.
I Grönhult gjordes i slutet av 1800-talet flera fynd från bronsåldern, vilket visar att trakten varit bebodd sedan omkring 800 f. Kr.

Image

Boana gårds ägor före 1935
ur Boana gård i Vånga socken av Ylva Siverbern.

Ur Svenska gods och gårdar 1944:
"Boana 1:2 

Postadr. : Villands Vånga. Tel 6 Skärsnäs.

Areal: Total 40,4 har, därav 10 åker, 30,4 skogs- o. betesmark. Tax. –v. 13.700.

Jordart: Flisjord. Skogsbest.: Bl.skog. Manbyggn. uppf. omkr. 1700, repar. 1942.

Stall o. loge uppf. 1700. 2 hästar, 4 kor, 4 ungdjur, 1 modersugga, 5 gödsvin, 25 höns.

Nuv. äg. köpte gården 1935 av Kronan efter att ha arrend. den samma sedan 1911.

Äg.: Ola Jönsson f. 1879. Son till Jöns Nilsson o. h. h. Anna f. Nilsson. Gift 02 med
Hanna Persson f. 1880.

Barn: Karl f. 02, Hilda f. 05, Anna f. 08, Olle f. 14."

I den första svenska mantalslängden från 1659 heter åbon i Boana Trued och efterföljande ägare fram till våra dagar har varit:

Trued Jönsson m. h. Anna
1645-1678

Dottern Kerstin Truedsdotter f. 1646 i Boana, d. 1742 i Boana m. m. Sven
Niklasson f. 1649 i Lönsboda d. 1718 i Boana.
1678-1711

Dottern Ingar Svensdotter f. 1681 i Boana d. 1740 i Boana m. m. Ored
Matsson f. 1691 i Grönhult d. 1743 i Boana.
1711-1743

Sonen Sven Oredsson f. 1720 i Boana d. 1766 i Boana m. h. Elena Olofsdotter f. 1723 i Örsnäs d. 1749 i Boana. Sven omgift med Gunilla Olofsdotter
f 1733 i Grönhult d. 1763 i Boana.
1743-1763

Anders Olsson f. 1730 i Grönhult d. 1770 i Boana m. h. Sissa Ingemansdotter f 1734 i Dyneboda d. 1804 i Boana. Sissa omgift 1772 med Ingemar Svensson
f.1746 i Östad d. 1783 i Boana.
1763-1790

Sonen Nils Andersson f. 1765 i Boana d. 1811 i Boana m. h. Ingar Svensdotter f. 1773 i Oppmanna d. 1857 i Boana. Ingar omgift med Sven Persson
f.1782 i Bökestad d. 1845 i Boana.
1790-1811

Sonen Sven Nilsson f. 1794 i Boana m. h. Olu Ingemansdotter f. 1797 i Dyneboda d. 1875 i Skarvik.
1811-1853

Sonen Anders Svensson f. 1832 i Boana d. i USA m. h. Sissa Olasdotter f. 1834 d. i USA.
1853-1855

Ored Olsson f. 1791 i Grönhult d. 1883 i Grönhult m. h. Karna Håkansdotter f.1798 i Fegelstorp d. 1846 i Grönhult.
1855-18??

Sonen Håkan Oredsson f. 1834 i Grönhult d. 1907 i Mjönäs m. h. Else Mattisdotter f. 1839 i Målen d. 1913 i Mjönäs.
18??-1889

Per Nilsson f. 1841 i Fjälkinge m. h. Kersti Olasdotter f. 1851 i Kiaby.
1889-1899

Kungl. Domänstyrelsen.
1899-1935

Ola Jönsson f.1879 i Ö. Sönnarslöv m. h. Hanna Persson f. 1880 i Svensköp. Arrendator 1911-1935, ägare 1935-1964.
1935-1964

Sonen Olle Olsson f. 1914 i Boana d. 2000 i Boana.
1964-2000

Bert Karlsson m. h. Karin Karlsson.
2000-2010

Bengt Svensson f. 1945 i Kristianstad m. h. Eva Arvidsson f. 1951 i Vankiva och sonen Sten Svensson f. 1988 i Kristianstad.
2010-2017

Sten Svensson/Cederberg f. 1988 i Kristianstad m.h. Julia Cederberg f. 1985 i Malmö.
2017-

Ur ett manuskript från 1936 av signaturen Götho med titeln Den befästa Boagården och andra snapphanesägner:

”Ett par kilometer söder om Filkesboda ligger Boagården, som på 1680-talet ägdes av Trued Nielsen, vars ättlingar, i förbigående sagt, innehade gården ända till 1800-talets slut. Trued N. måste ha varit en mycket trogen svenskvän, om sägnen talar sant. Sin gård, som låg strax söder om nuvarande, omdanade han till en formlig fästning, som nog torde ha kunnat inrymma ett femtiotal försvarare. I väggarna voro här och var utsågade skottgluggar så beskaffade, att gevären kunde vridas i olika riktningar utan att lämna för stort mål för fiendens kulor. Gården var uppförd på en kulle och skild från skogen på alla sidor och var således ej lätt att överrumpla. Nuvarande gården är till stor del uppförd av ”båle” från den gamla Boagården. Man är här ännu i tillfälle att studera de omnämnda skottgluggarna.”

I bäcken mellan Bäen och Immeln hade Boana och Dyneboda en gemensam kvarn fram till 1821, då Sven Nilsson i Boana köpte ut denna och en kvarnplan, belägen andra sidan bäcken, från Dyneboda. Han blev nu ensam ägare till såväl kvarnen som ålfisket i bäcken.

Image

Ur Lantmäteriets databas, Historiska kartor

Ur Riksantikvarieämbetets databas Fornsök:

"Äldsta kartbelägg är en rågångsåtgärd 1800. Kvarnen har dock byggts om i mitten av 1800-talet och lämningarna kan vara från den tiden."

Koordinater:
Swref 99TM;  N6234107 E461456
Rikets nät RT90; X6236713 Y1411527
WGS84; N56N 56° 15' 0,91", E 14° 22' 40,64"

Dokument:
Swen Oredsson på Boana och hans familj, av Bengt Berglund, ur hembygdsföreningens årsskrift 2012.

Den befästa Boagården och andra snapphanesägner, anteckningar från nordöstra Skåne av sign Götho från den 18 april 1936, ur hembygdsföreningens årsskrift 2006.

 

 

 

 

 


Förening:

Oppmanna-Vånga Hembygdsförening

Skapad av: Oppmanna-Vånga Hembygdsförening (2014-06-22 11:43:35) Kontakta föreningen
Ändrad av: Oppmanna-Vånga Hembygdsförening (2020-07-18 20:03:31) Kontakta föreningen